Zawiadamianie wierzyciela hipotecznego w egzekucji

Pytanie:

Czy komornik lub sąd ma obowiązek zawiadamiania banku, na rzecz którego wpisana jest hipoteka na nieruchomości dłużnika o toczącej się egzekucji z nieruchomości ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przyznają wierzycielowi hipotecznemu status uczestnika postępowania przy egzekucji z nieruchomości. Wynika to z treści art. 922 kpc, wedle którego uczestnikami postępowania, oprócz wierzyciela i dłużnika, są również osoby, którym przysługują prawa rzeczowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości, a gdy przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste - także organ, który zawarł umowę o użytkowanie wieczyste. Hipoteka wchodzi w zakres praw, o których powyżej mowa.

Ogólne brzmienie art. 922 kpc znajduje rozwinięcie w normach szczegółowych. Art. 945 kpc stanowi, iż komornik zawiadomi znanych mu uczestników postępowania egzekucyjnego o terminie opisu i oszacowania. Podobnie uczestnikom postępowania doręcza się zgodnie z art. 954 pkt 1 kpc obwieszczenie o licytacji nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: