e-prawnik.pl Porady prawne

*zażalenie na wezwanie do uiszczenia kosztów

Pytanie:

Sąd cywilny wezwał mnie do uiszczenia opłaty sądowej od zażalenia w toku postępowania cywilnego. Uważam, że Kwota jest źle obliczona i chcę złożyć zażalenie na zarządzenie przewodniczącego. Czy mimo wniesionego zażalenia na zarządzenie muszę wpłacić kwotę z wezwania, bo przepadnie mi 7-dniowy termin w przypadku oddalenia tego zażalenia, czy też w przypadku wniesienia tego zażalenia termin na wpłatę ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia mojego zażalenia na ustaloną opłatę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: *zażalenie na wezwanie do uiszczenia kosztów

29.8.2011

W przedmiotowej sprawie należy wskazać, że postępowanie sądu nie tyle jest uregulowane kodeksem postępowania cywilnego co wynika z praktyki sądowej. W pierwszej kolejności należy wskazać, że wniesienie opłaty od zażalenia, którego dotyczy wezwanie do uiszczenia opłaty wraz z samym zażaleniem na zarządzenie przewodniczącego będzie oznaczało bezprzedmiotowość zażalenia. Zatem jeżeli wnosi Pan zażalenie to nie powinien Pan wnosić opłaty. W takim przypadku w razie oddalenia Pana zażalenia od zarządzenia o wezwaniu do uzupełnienia opłaty sądowej sąd powinien ponowić wezwanie do uzupełnienia opłaty. Tak sąd powinien się zachować i zwykle tak się dzieje. Jednakże nie jest to wprost uregulowane w przepisach procedury cywilnej. W razie braku ponowienia wezwania zachodzi obawa, że upłynie Panu termin do wniesienia pierwotnego zażalenia, którego dotyczy wezwanie do uzupełnienia opłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ