e-prawnik.pl Porady prawne

Zbycie prawa do użytkowania wieczystego przez użytkownika

Pytanie:

Czy użytkownik wieczysty może zbyć przysługujące mu prawo użytkowania wieczystego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zbycie prawa do użytkowania wieczystego przez użytkownika

8.3.2011

Jak stwierdził Sąd Najwyższy: Użytkownik wieczysty może przysługujące mu prawo wieczystego

użytkowania przenieść, oddać w leasing (art. 709 1 i n.), tzn. oddać do odpłatnego korzystania z

opcją zakupu (tak SN w uzasadnieniu uchwały składu 7 sędziów z 14 marca 1995 r., III CZP 165/94, LexPolonica nr 303673, OSNC 6/95, poz. 87).

Tak więc możliwe jest przeniesienie prawa użytkowania wieczystego na inny podmiot prawa.

Zgodnie z art. 237 kc: Do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy

o przeniesieniu własności nieruchomości. Oznacza to przede wszystkim konieczność zachowania formy aktu notarialnego dla przeniesienia prawa własności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ