Prawo cywilne: Użytkowanie wieczyste - Porady prawne

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem mieszkalnym wygasło w związku z upływem czasu, na jaki zostało ustanowione, a użytkownik wieczysty nie złożył wniosku o przedłużenie użytkowania wieczystego. (...)

Opłata za wieczyste użytkowanie

Gmina - zgodnie z wnioskiem zainteresowanej strony - w 2012 roku dokonała odpłatnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności. W decyzji o przekształceniu została (...)

Cena za nabycie użytkowania wieczystego

Jakie kryteria odnośnie ceny należy wziąć pod uwagę decydując się na zakup gruntu w użytkowaniu wieczystym?

Skutek nieprawidłowego wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Czy nieprawidłowe wypowiedzenie opłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wywiera skutki prawne?

Podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste

Jaki jest tryb odwołania się od podwyższenia opłaty za użytkowanie wieczyste?

Użytkowanie wieczyste

Na czym polega prawo użytkowania wieczystego?

Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego

W jakiej formie powinna być sporządzona umowa przeniesienia użytkowania wieczystego?

Dziedziczenie użytkowania wieczystego

Czy użytkowanie wieczyste jest dziedziczne? Jeśli tak to czy trzeba dopełnić jakichś formalności?

Użytkowanie wieczyste, a wykup nieruchomości rolnej na własność

Jestem użytkownikiem wieczystym gruntów rolnych. Odprowadzam opłatę roczną do Agencji Nieruchomości Rolnych. Z tego co wiem właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Czy istnieje możliwość (...)

Przekształcenie użytkowanie wieczystego nieruchomości w prawo własności

Jak wygląda przekształcenie użytkowanie wieczystego nieruchomości w prawo własności? Jaka jest procedura zapłaty za taką nieruchomość?

Aktualizacja opłaty użytkowania wieczystego przez Agencję Nieruchomości Rolnych

Agencja Nieruchomości Rolnych podwyższyła mi opłatę za użytkowanie wieczyste. Jestem użytkownikiem ziemi od 2009 roku. Czy miała do tego prawo?

Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Chciałbym nabyć na własność nieruchomość rolną, której jestem użytkownikiem wieczystym. Co powenien zawierać wniosek o takie przekształcenie?

Forma zawarcia umowy użytkowania wieczystego nieruchomości

Jaka forma prawna jest właściwa dla zawarcia umowy użytkowania wieczystego nieruchomości?

Przedmiot użytkowania wieczystego

Jakie grunty mogą być przedmiotem użytkowania wieczystego?

Długość okresu użytkowania wieczystego

Jak długi jest okres umowy, na podstawie której otrzymuje się nieruchomość Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste?

Własność budynków, wybudowanych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste

Czyją własnością stają się budynki, wybudowane na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste?

Opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

Jak wysokie są opłaty, należne za oddanie gruntu Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste?

Wykup nieruchomości przez użytkownika wieczystego

Chciałbym nabyć na własność nieruchomość rolną, której jestem w tej chwili użytkownikiem wieczystym. Moje pytanie brzmi, w jaki sposób ustalana jest wartość nieruchomości i czy opłatę można (...)

Informowanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych o aktualizacji opłaty

Czy Agencja Nieruchomości Rolnych powinna poinformować użytkownika gruntu o aktualizacji opłaty rocznej?

Różnica pomiędzy prawem własności a prawem użytkowania wieczystego

Czym się zasadniczo różni prawo użytkowania wieczystego od prawa własności?

Czym jest prawo użytkowania wieczystego?

Co to jest prawo użytkowania wieczystego?

Maksymalny czas na jaki można zawrzeć umowę wieczystego użytkowania

Na jak długo można zawrzeć umowę użytkowania wieczystego?

Sprzedaż gruntu, który gmina oddała w użytkowanie wieczyste

Czy gmina może sprzedać grunt, który oddała w użytkowanie wieczyste?

Czy użytkownik wieczysty ma prawo założyć księgę wieczystą dla wyodrębnianej przez niego nieruchomości?

Czy użytkownik wieczysty ma prawo założyć księgę wieczystą dla wyodrębnianej przez niego nieruchomości?

Zbycie prawa do użytkowania wieczystego przez użytkownika

Czy użytkownik wieczysty może zbyć przysługujące mu prawo użytkowania wieczystego?

Co należy zrobić aby nabyć grunt od użytkownika wieczystego?

Planuję nabyć pas ziemi od mojego sąsiada. On zaś użytkuje wieczyście owy grunt od gminy. Jakie kroki powinienem podjąć?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Sprawa dotyczy osoby fizycznej, która jest właścicielem działki gruntu z domem mieszkalnym i użytkownikiem wieczystym dwóch działek gruntu z nią sąsiadujących. Pierwsza działka w użytkowaniu (...)

Przedłużenie użytkowania wieczystego

W związku ze zbliżającą się datą, do której ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty złożył wniosek o przedłużenie użytkowania wieczystego na następny okres (...)

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego w części

Jak wygasić użytkowanie wieczyste w stosunku do części nieruchomości, która faktycznie nigdy nie była w użytkowaniu użytkownika wieczystego (otrzymali grunt wg danych ewidencyjnych, a zagrodzili (...)

Zwrot opłaty rocznej

Użytkownik wieczysty sprzedał prawo użytkowania wieczystego osobie fizycznej, po czym zwrócił się do właściciela nieruchomości o zwrot części opłaty rocznej, proporcjonalnie do czasu trwania (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika