e-prawnik.pl Porady prawne

Dom jako część składowa nieruchomości

Pytanie:

Czy jest nieruchomością budowa (w toku) trwale z gruntem związana, która jest budowana na gruncie, do którego budujący posiada prawo użytkowania wieczystego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dom jako część składowa nieruchomości

6.6.2005

Prawo użytkowania wieczystego gruntu ma nadrzędny charakter w stosunku do prawa własności budynków na tym gruncie. Oznacza to, że prawem głównym jest prawo wieczystego użytkowania, a prawem związanym (podrzędnym) jest prawo własności budynków i urządzeń. Wiążę się to z tzw. akcesoryjnością prawa własności domu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego gruntu. Oznacza zaś, że żadne z tych praw nie może być przedmiotu umowy samodzielnie. Oznacza to również, że wygaśnięcie prawa wieczystego użytkowania gruntu powoduje wygaśnięcie prawa własności budynków i innych urządzeń. Jeżeli np. wieczysty użytkownik ma zamiar darować budynek znajdujący się na użytkowanym gruncie, powinien jednocześnie przenieść także prawo użytkowania wieczystego (musi być to wyraźnie zaznaczone w umowie).

Reasumując nieruchomością jest grunt i budynek trwale z gruntem związany. Nieruchomość może być albo przedmiotem własności albo użytkowania wieczystego. Jeżeli właściciel buduje dom na swojej nieruchomości, to staje się właścicielem działki, na której ten dom się znajduje, gdyż dom jest częścią składową nieruchomości, na której stoi. Jeżeli natomiast użytkownik wieczysty buduje dom na nieruchomości nie stanowiącej jego własności - której po prostu jest użytkownikiem wieczystym (jak Pan), to staje się właścicielem domu, lecz nie staje się właścicielem nieruchomości, na której ten dom stoi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ