e-prawnik.pl Porady prawne

Służebność drogi na użytkowaniu wieczystym

Pytanie:

Sąsiad zgadza się na ustanowienie na jego prawie użytkowania wieczystego służebności drogi koniecznej do sąsiadującej z jego nieruchomością (rolną w planie zagospodarowania przestrzennego, a budowlaną wg ewidencji gruntów) mojej rolnej nieruchomości, do której faktycznie brak jest dojazdu. Czy stronami tej umowy będziemy tylko my? W jakiej formie może być wykonana i sporządzona umowa służebności wskazanej drogi koniecznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Służebność drogi na użytkowaniu wieczystym

12.2.2007

W myśl art. 245 kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (a takim prawem jest służebność drogi koniecznej) stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności. Jednakże do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości nie stosuje się przepisów o niedopuszczalności warunku lub terminu. Forma aktu notarialnego jest potrzebna tylko dla oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia. Stronami umowy ustanawiającej służebność drogi koniecznej będą zatem podmiot, który owo prawo ustanawia (w sytuacji opisanej w pytaniu - użytkownik wieczysty) oraz podmiot uprawniony do korzystania z tej służebności. Kodeks cywilny wymaga formy aktu notarialnego jedynie co do oświadczenia woli właściciela ustanawiającego ograniczone prawo rzeczowe (tu: służebność drogi koniecznej) - oświadczenie woli drugiej strony może być złożone w każdej formie wybranej przez strony, w tym w sposób dorozumiany, byleby ujawniał tę wolę w sposób dostateczny. Wpis do księgi wieczystej nie jest elementem wpływającym na powstanie służebności - ma on jedynie charakter deklaratoryjny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ