e-prawnik.pl Porady prawne

Przedłużenie użytkowania wieczystego

Pytanie:

W związku ze zbliżającą się datą, do której ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty złożył wniosek o przedłużenie użytkowania wieczystego na następny okres 99 lat. Czy w przypadku przedłużenia prawa użytkowania wieczystego należy pobrać I opłatę, tak jak w przypadku ustanowienia tego prawa i czy wymagane jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przedłużenie użytkowania wieczystego

5.8.2010

Zgodnie z przepisem art. 71 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.  

Oznacza to, że pierwszą opłatę uiszcza się jednorazowo, w momencie ustanawiania użytkowania wieczystego przez gminę na rzecz pierwszego użytkownika. Brak przepisów nakładających uprawnienie do pobierania pierwszej opłaty także w przypadku przedłużenia użytkowania wieczystego. Nie wypowiedział się w tej kwestii także Sad Najwyższy.

Odnośnie drugiej części pytania, należy stwierdzić, że niezbędne będzie w tym wypadku podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta. W treści tej uchwały powinna się znaleźć zgoda na przedłużenie użytkowania wieczystego, wskazanie okresu, na jaki umowę tą przedłużono oraz powierzenie odpowiedniemu organowi wykonania umowy (tj. podpisania stosownej umowy- umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania powinna być zawarta w formie aktu notarialnego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ