e-prawnik.pl Porady prawne

Jednorazowa opłata za użytkowanie wieczyste

Pytanie:

Prawo wieczystego użytkowania nabyliśmy w roku 1997 i otrzymaliśmy wówczas ustne zapewnienie, że opłata z tytułu wieczystego użytkowania została uiszczona za cały okres tegoż użytkowania. Do tej pory nie dostaliśmy żadnego nakazu zapłaty itp. Gdzie można sprawdzić, czy faktycznie taka opłata została dokonana?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Jednorazowa opłata za użytkowanie wieczyste

29.3.2004

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami nie przewidują obecnie możliwości uiszczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za cały czas trwania tego prawa, czyli zazwyczaj 99 lat. Ustawa nakłada na użytkowników wieczystych obowiązek uiszczania opłat rocznych (w terminie do 31 marca każdego roku), a wysokość tych opłat ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Możliwość jednorazowego uiszczenia opłat rocznych przewidywała tylko uchylona już ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 ze zmianami), a zatem tylko osoby które nabyły użytkowanie wieczyste na podstawie tej ustawy są zwolnione z obowiązku uiszczania opłat rocznych. Jeśli zatem nabycie prawa użytkowania wieczystego nie nastąpiło na podstawie ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, informacja, że całość opłat z tytułu użytkowania wieczystego została uregulowana odnosi się prawdopodobnie do tzw. opłaty jednorazowej, wnoszonej w momencie ustanawiania użytkowania wieczystego przez gminę na rzecz pierwszego użytkownika oraz opłat rocznych należnych gminie do momentu zbycia tego użytkowania przez poprzedniego użytkownika wieczystego. Informacji na temat obowiązku uiszczania opłat rocznych i ewentualnego stanu zadłużenia wynikającego z użytkowania wieczystego powinien udzielić urząd gminy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ