e-prawnik.pl Porady prawne

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

Pytanie:

Użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem mieszkalnym wygasło w związku z upływem czasu, na jaki zostało ustanowione, a użytkownik wieczysty nie złożył wniosku o przedłużenie użytkowania wieczystego. W jaki sposób można teraz uregulować stan prawny nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

14.11.2017

Chwilą wygaśnięcia użytkowania wieczystego jest dzień nastąpienia określonego zdarzenia i powoduje wygaśnięcie z mocy prawa wszelkich ustanowionych na nim obciążeń. W sentencji do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 1996 r. (III SA 635/95) sąd stwierdził, iż Kodeks cywilny nadał prawu wieczystego użytkowania gruntu nadrzędny charakter w stosunku do prawa własności budynków na tym gruncie.

Oznacza to, że prawem głównym jest prawo wieczystego użytkowania, a prawem związanym (podrzędnym) jest prawo własności budynków i urządzeń. Z tak ukształtowanej relacji wynika akcesoryjność tego ostatniego prawa w stosunku do użytkowania wieczystego gruntu. Wobec tego wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego powoduje wygaśnięcie prawa własności budynków i innych urządzeń. W wyniku wygaśnięcia ustanowione na nieruchomości użytkowanie wieczyste przestaje istnieć i należy wykreślić wpis tego prawa z księgi wieczystej, co ma znaczenie deklaratoryjne, tj. potwierdzające stan prawny (por. Rudnicki Stanisław - Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Warszawa 2009. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 560).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

Michał

11.6.2012 11:35:55

Re: Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

Pytanie brzmiało: w jaki sposób można uregulować stan prawny nieruchomości? Przykro mi, ale Państwa opinia nie jest odpowiedzią na pytanie, a tylko stwierdzeniem okoliczności w istocie oczywistych, które powinny stanowić co najwyżej punkt wyjścia do dalszych rozważań i w konsekwencji - do udzielenia odpowiedzi na pytanie.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ