e-prawnik.pl Porady prawne

Darowizna domu a użytkowanie wieczyste

Pytanie:

Czy sprzedając lub przekazując w formie darowizny córce dom mieszkalny, położony na gruncie należącym do gminy z prawem wieczystego użytkowania, jednocześnie przenoszę to prawo (wieczystego użytkowania gruntu) na nią (córkę)? Kupując ten budynek w 1999r od byłego zakładu pracy, zapłaciłem gminie opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu (ok. 7000,- zł). Teraz chcę ten budynek z gruntem darować córce. Czy wymagana jest zgoda gminy jako właściciela gruntu? Czy córka będzie musiała ponieść dodatkowe opłaty za przekazanie jej tego prawa użytkowania wieczystego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Darowizna domu a użytkowanie wieczyste

6.6.2005

Prawo użytkowania wieczystego gruntu  ma nadrzędny charakter w stosunku do prawa własności budynków na tym gruncie. Oznacza to, że prawem głównym jest prawo wieczystego użytkowania, a prawem związanym (podrzędnym) jest prawo własności budynków i urządzeń. Wiążę się to z tzw. akcesoryjnością prawa własności domu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego gruntu. Oznacza zaś, że żadne z tych praw nie może być przedmiotu umowy samodzielnie. Oznacza to również, że wygaśnięcie prawa wieczystego użytkowania gruntu powoduje wygaśnięcie prawa własności budynków i innych urządzeń. Z uwagi na powyższe umowa przeniesienia prawa wieczystego użytkowania niezawierającą wyraźnej klauzuli o przeniesieniu wraz z wieczystym użytkowaniem także prawa własności budynków jest nieważna. Jeżeli wieczysty użytkownik ma zamiar darować budynek znajdujący się na użytkowanym gruncie, powinien jednocześnie przenieść także prawo użytkowania wieczystego (musi być to wyraźnie zaznaczone w umowie). Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego może nastąpić również w formie darowizny. Podobnie ma się rzecz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego - musi to nastapić razem z budynkami znajdującymi się na gruncie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ