e-prawnik.pl Porady prawne

Przejęcie nieruchomości przez gminę za długi

Pytanie:

Wójt gminy ustanowił hipotekę na nieruchomości dłużnika, który był wieczystym użytkownikiem gruntu gminy, a następnie przejął ją za zobowiązania wobec gminy za kwotę równą wartości naniesień (20 tys.) i prawa wieczystego użytkowania gruntu (25 tys.zł). Czy takie działanie jest prawidłowe, że właściciel gruntu (gmina) wykupuje prawo do własnego gruntu, czy też należało wypowiedzieć umowę wieczystego użytkowania i zapłacić jedynie za prawnie posadowione naniesienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przejęcie nieruchomości przez gminę za długi

23.8.2004

Użytkowanie wieczyste może wygasnąć tylko z przyczyn określonych w ustawie, do których zalicza się upływ czasu określonego w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste (art. 33 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) lub korzystanie z tej nieruchomości przez użytkownika wieczystego w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności jeżeli użytkownik nie zabudował jej w ustalonym terminie (art. 33 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, art. 240 ustawy Kodeks cywilny). Fakt, iż użytkownik wieczysty zalega z zapłatą swoich zobowiązań wobec gminy (najczęściej podatkowych) nie stanowi zatem podstawy rozwiązania użytkowania wieczystego. Należy też zaznaczyć, że w razie rozwiązania umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste zwraca się pierwszą opłatę wniesioną z tytułu użytkowania wieczystego oraz sumę opłat rocznych wniesionych z tego tytułu za nie wykorzystany okres użytkowania wieczystego. Opłaty te podlegają waloryzacji. Maksymalna wysokość kwoty podlegającej zwrotowi nie może przekraczać wartości prawa użytkowania wieczystego określonej na dzień rozwiązania umowy. Wynika z tego, iż rozwiązanie użytkowania wieczystego w trybie art. 33 ustawy o gospodarce nieruchomościami skutkuje obowiązkiem zapłaty nie tylko wynagrodzenia za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia, ale również obowiązkiem zwrotu pierwszej opłaty i opłat rocznych za nie wykorzystany okres użytkowania wieczystego. Tryb egzekucji z prawa użytkowania wieczystego jest regulowany przez art. 114 - 114i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz odpowiednio przepisy art. 110 - 114 tej ustawy, dotyczące egzekucji z nieruchomości. Zasady ustanawiania hipoteki przymusowej przez jednostki samorządu terytorialnego reguluje art. 34 i nast. ustawy Ordynacja podatkowa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ