e-prawnik.pl Porady prawne

Rozwiązanie użytkowania wieczystego a hipoteka

Pytanie:

Gmina zamierza ze mną rozwiązać umowę użytkowania wieczystego nieruchomości, na której mam ustanowioną hipotekę w wysokości równej wartości nieruchomości. Zgodnie z art. 240 kc, a także art. 101 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w przypadku rozwiązania umowy wieczystego użytkowania hipoteka wygasa. Nadto dodaję, że działka moja jest niezabudowana, a rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania nastąpi prawdopodobnie na skutek wniesionego przez gminę pozwu do sądu ze względu na niewywiązanie się z zawartego w umowie terminu zabudowania działki. Czy banki, które ustanowiły hipoteki, mają prawo przenieś hipotekę na gminę, ponieważ ja nie posiadam żadnych innych nieruchomości ani jakichkolwiek możliwości zaspokojenia roszczeń wierzyciela? Czy bank, który występuje jako uczestnik postępowania, może uniemożliwić sądowe rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania, jeżeli jest mu wiadomo, że nie otrzyma zwrotu pożyczki? Czy też bank może wnioskować do sądu, że z uwagi na to, że gmina złożyła pozew o rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania - to na nią zostanie przeniesiona hipoteka?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie użytkowania wieczystego a hipoteka

21.8.2008

Zgodnie z art. 101 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wierzycielom hipotecznym użytkowania wieczystego, którzy utracili hipoteki wskutek wygaśnięcia użytkowania wieczystego, przysługuje ustawowe prawo zastawu na roszczeniach użytkownika wieczystego o wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki albo inne urządzenia istniejące w dniu zwrotu użytkowanej nieruchomości. W tej sytuacji, z uwagi na brak jakichkolwiek budynków czy urządzeń na nieruchomości, prawo zastawu nie powstanie. Nie oznacza to jednak, że Pan albo bank ma prawo żądać ustanowienia hipoteki na nieruchomości należącej do gminy (nie można na osobę trzecią, jaką jest tu gmina, przerzucać odpowiedzialności za cudzy dług). Prawdopodobnie bank przystąpił jako interwenient uboczny po Pana stronie. Może on uniemożliwić rozwiązanie umowy, jeśli wykaże - w Pana i swoim interesie - że nie zachodzą przesłanki do takiego rozwiązania. Nie może się jednak powoływać jedynie na to, że to gmina wystąpiła a rozwiązanie umowy, jest to bowiem w tych okolicznościach jej prawem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ