e-prawnik.pl Porady prawne

Użytkowanie wieczyste i służebność przesyłu

Pytanie:

Właściciel sieci cieplnej biegnącej przez nieruchomość zwrócił się do właściciela nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, o ustanowienie służebności przesyłu. Kto może ustanowić służebność przesyłu: właściciel nieruchomości, czy też jej użytkownik wieczysty?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Użytkowanie wieczyste i służebność przesyłu

4.3.2009

Służebność przesyłu to nowa instytucja prawna wprowadzona do Kodeksu cywilnego nowelą z dnia 3 sierpnia 2008 r .Unormowanie to ma rozstrzygnąć problemy związane z przeprowadzaniem przez nieruchomości urządzeń związanych z doprowadzaniem i odprowadzaniem płynów, gazu pary, energii elektrycznej, itp.. Przepisy o służebności przesyłu odsyłają do odpowiedniego stosowania regulacji dotyczących służebności gruntowych. Wieczyste użytkowanie jest prawem na rzeczy cudzej, wobec czego użytkownik wieczysty jest posiadaczem zależnym nieruchomości i w tym charakterze może z niej korzystać. Uprawnienia z jakich może korzystać użytkownik wieczysty w rzeczywistości niewiele różnią się od uprawnień przysługujących właścicielowi. Z charakteru tego prawa wynika możliwość ustanowienia przez użytkownika wieczystego służebności gruntowej, osobistej oraz służebności przesyłu. Dotyczy to zarówno służebności koniecznych wynikających czy to z braku dostępu do drogi publicznej czy budynków (art. 145 kodeksu cywilnego k.c.), jak i wynikającej z przekroczenia granic przy budowie (art. 151 k.c). Tym samym dotyczy to innych służebności, "niekoniecznych", a użytecznych w stosunku między użytkownikiem a innym właścicielem czy innym użytkownikiem wieczystym (tak w szczególności E. Gniewek "O ustanawianiu służebności przez użytkowników wieczystych" Rejent 2/2007). Służebność gruntową ustanawia się na mocy umowy pomiędzy właścicielem, w tym wypadku również użytkownikiem wieczystym, a stroną drugą, tutaj właścicielem sieci przesyłowej. Należy pamiętać, że ustanowienie służebności spowoduje odciążenie konkretnej nieruchomości, a nie osoby ustanawiającej to prawo, wobec czego będzie ona obciążała nieruchomość która jest objęta użytkowaniem wieczystym niezależnie od tego kto ją ustanowi, czy właściciel czy użytkownik wieczysty. Kwestię tą powinna regulować umowa o oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości (art. 239 k.c.), jeżeli tak nie jest, może wchodzić w grę jej zmiana w kwestii ewentualnych roszczeń użytkownik wieczystego do właściciela wynikających z ustanowienia służebności na tej nieruchomości. Właścicielowi z racji jego uprawnień nie można odmówić prawa do ustanowienia służebności na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, jeżeli nie jest to w umowie wyłączone.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ