Własność budynków, wybudowanych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste

Pytanie:

"Czyją własnością stają się budynki, wybudowane na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste?"

Odpowiedź prawnika: Własność budynków, wybudowanych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste

Jeśli na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste wzniesione zostały budynki albo inne urządzenia, stanowią one własność użytkownika wieczystego. Jednak własność budynków i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym, trwa tak długo jak długo trwa to użytkowanie wieczyste.

Jeśli użytkowanie wieczyste wygasa na skutek upływu okresu ustalonego w umowie albo na skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki lub inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Jeśli budynki albo inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy, wynagrodzenie nie przysługuje. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a wartość ta jest podstawą do ustalenia rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste.

 


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika