e-prawnik.pl Porady prawne

Wstrzymanie opłat rocznych po śmierci użytkownika

Pytanie:

Użytkownik wieczysty zmarł w 2005 r, o fakcie tym poinformowała tutejszy organ gminy jego siostra na początku stycznia 2007 r, stwierdzając, że zamarły nie miał żony ani dzieci a postępowanie spadkowe zostanie dopiero wszczęte i z związku z tym stwierdza, że nie będzie uiszczać należności z tytułu użytkowania wieczystego z uwagi na to, że nie wie kto stanie się spadkobiercą po zmarłym. Do tej pory wszelkie należności (podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste itd) były opłacane przez siostrę zmarłego. Była ona jedyną najbliższą zmarłemu osobą, rodzice zmarłego także nie żyją. Czy można naliczać opłatę roczną w sytuacji kiedy użytkownik wieczysty zmarł, a spadkobierca nie został jeszcze ustalony?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wstrzymanie opłat rocznych po śmierci użytkownika

23.1.2007

Nie jest kwestionowane stwierdzenie, że użytkowanie wieczyste można nabyć na podstawie dziedziczenia (ustawowego i testamentowego), zbycia spadku czy też działu spadku. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, z mocy ustawy jedynym spadkobiercą zmarłego jest jego siostra. Tym samym siostra nabyła w drodze dziedziczenia prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Jeśli w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule powołania spadkobierczyni nie odrzuciła spadku lub nie przyjęła go z dobrodziejstwem inwentarza, przyjmuje sie, że przyjęła spadek w sposób prosty, tj bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Jak rozumiemy w 2007 r. wszczęto postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Postanowienie kończące takie postępowanie nie będzie miało charakteru konstytutywnego (tj. decydującego, że od dnia uprawomocnienia się postanowienia ktoś staje się spadkobiercą) lecz jedynie deklaratywny tj. będzie stwierdzało, zaświadczało, że dana osoba jest spadkobiercą i nabyła spadek z chwilą otwarcia spadku, tj z chwila śmierci spadkodawcy. Tym samym, jeśli siostra spadkobiercy nie odrzuciła spadku, ani w inny sposób nie została wyłączona od dziedziczenia, nie ma podstaw do stwierdzenia, że nie wiadomo kto jest spadkobiercą, a tym samym kto jest uprawnionym z tytułu użytkowania wieczystego. Nie ma zatem podstaw do wstrzymania naliczania opłat rocznych za to użytkowanie, a spadkobierca, wedle poczynionych powyżej założeń nie może się bronić przed dokonywaniem opłat na użytkowanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ