e-prawnik.pl Porady prawne

Służebność gruntowej na użytkowaniu wieczystym

Pytanie:

Zamierzam ustanowić służebność gruntową w postaci służebności drogowej oraz służebności mediów na prawie użytkowania wieczystego gruntu. Ustaliliśmy cenę za w/w służebność gruntową przez 2000 m2 działki na kwotę 3000 zł. Jeden ze współwłaścicieli (mąż) działki służebnej jest obecnie w szpitalu. Czy akt notarialny ustanawiający prawo służebności gruntowej może być podpisany tylko przez (żonę) tzn. jednego współwłaściciela? Czy obowiązuje jakikolwiek ustalony cennik za ustanowienie służebności gruntowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Służebność gruntowej na użytkowaniu wieczystym

4.4.2007

Z pytania wynika, że służebność obciążać będzie działkę będącą w użytkowaniu wieczystym małżonków. Należy uznać, że do ważności umowy ustanowienia służebności na tej działce wymagana będzie zgoda drugiego małżonka. Przesądza to treśc art.37 par. 1 ust. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wedle którego zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Kodeks uznaje jednocześnie, że jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

Warto zatem zadbać o to, aby umowę podpisali oboje małżonkowie lub co najmniej, aby drugi z małżonków potwierdził czynność dokonaną przez współmałżonka. Bez tych czynności będziemy mieli do czynienia z nieważnością umowy.

Odpowiadając na drugą część pytania, nie ma żadnych cenników ustalających wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych. Zależy to wyłącznie od woli stron.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ