e-prawnik.pl Porady prawne

Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

Pytanie:

Kto ustala opłaty za dzierżawę wieczystą gruntów i na jakiej podstawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

28.2.2005

Na wstępie zakładamy, że pod pojęciem dzierżawa wieczysta rozumieją Państwo użytkowanie wieczyste.
Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne stanowi o tym ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2000 r., Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej.

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej. 

Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi: 

  1. za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3% ceny,  
  2. za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3% ceny,
  3. za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3% ceny,  
  4. za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1 % ceny, 
  5. za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2 % ceny, 
  6. za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3% ceny. 

Ustawa przewiduje możliwość uzyskania bonifikat jak również podwyższania stawek w przypadkach i w sposób w niej określony.
Wysokość pierwszej opłaty i opłat rocznych oraz udzielanych bonifikat i sposób zapłaty tych opłat ustala się w umowie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Re: Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

danuta

14.1.2011 22:29:22

Re: Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

Posiadam działke z domkiem na wieczyste użytkowanie nie wykupiłam na własność, dostałam pismo o podwyżce opłaty o 800% gdzie się mam odwołać o zmianę opłaty i czy można jeszcze wykupić i ile kosztuje. danuta

Re: Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

marecki

21.12.2010 0:26:51

Re: Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

Więc czemu Miasto Sopot naliczyło mi przy działalności usługowej 15% opłatę za wartość gruntu po aktualizacji czyli wycena gruntu x udział procentowy x 15% ?????????? anie jak podaje się w artykule o stawce 3%

Re: Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

andrzej górski

12.2.2010 19:19:33

Re: Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

czy jest prawdą, że emeryci z mocy prawa płacą 50% kwoty ustalonej przez Gminę za podatek gruntowy wynikajacy z użytkowania wieczystego.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ