Przedawnienie roszczenia za użytkowanie wieczyste

Pytanie:

Po ilu latach następuje przedawnienie zobowiązań z tytułu nie zapłaconej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Termin przedawnienia roszczeń wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Ponieważ opłata roczna za użytkowanie wieczyste jest świadczeniem okresowym – termin przedawnienia wyniesie 3 lata. Natomiast roszczenie o zapłatę jednorazowej opłaty przy oddaniu gruntu  w użytkowanie przedawnia się z upływem dziesięciu lat.

Istnieje też roszczenie przeciwko wieczystemu użytkownikowi o naprawienie szkód wynikłych z niewłaściwego korzystania z gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków. Roszczenia te przedawniają się z upływem lat trzech od dnia zwrotu użytkowanego gruntu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

moi-meme

15.4.2013 1:17:25

Re: Przedawnienie roszczenia za użytkowanie wieczyste

lepiej pozno niz wcale: art 118 kodeksu cywilnego

tarura

6.11.2010 23:42:59

Re: Przedawnienie roszczenia za użytkowanie wieczyste

Dzięki, dokładnie tego szukałem. Proszę bardzo o podanie Dz.Ust. oraz nazwy przepisu/paragrafu. Pozdrowienia

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.7.2017

  Czym jest użytkowanie wieczyste?

  Użytkowanie wieczyste to prawo o charakterze dość mocno zbliżonym do prawa własności, jednak nie tożsame z nim. W pewien sposób przypomina także ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie (...)

 • 8.10.2018

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 17.4.2018

  Powództwo właściciela przerywa bieg zasiedzenia

  Wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości (...)

 • 6.6.2016

  Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

  Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca (...)

 • 20.11.2017

  Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie (...)