Zbycie udziału

Pytanie:

Jedyny wspólnik spółki z o.o. sprzedaje udziały (jeden udział). Do czego jest zobowiązany? Czy powinien zgłosić do sądu? Od kiedy udział zmieni właściciela, czy od momentu powiadomienia spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników. Zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jednoosobowej powinno również zawierać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki. Tak samo należy postąpić w razie zaistnienia zmian w składzie osobowym wspólników spółki. Tu sprzedaż udziałów. Zmiany takie zgłasza zarząd spółki jeśli był nim jedyny wspólnik to zbywając swój udział nadal pozostaje członkiem zarządu i do niego należy obowiązek zgłoszenia takiej sytuacji. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Oświadczenie nowego wspólnika powinno zawierać przystąpienie do spółki oraz objęcie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego. Takiej samej formy wymaga oświadczenie zbywcy wobec spółki. Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki (taka klauzula znajduje się w umowie spółki), zarząd wyraża zgodę na zbycie udziału. Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie księgi udziałów. Momentem zmiany właściciela udziału jest jego nabycie przez nowego. Prawa z udziału wykonywać będzie nabywca po zarejestrowaniu zmian w sądzie rejestrowym. Ważne, że zbycie udziału nie może nastąpić przed jego zarejestrowaniem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY