Zbycie udziału

Pytanie:

"Jedyny wspólnik spółki z o.o. sprzedaje udziały (jeden udział). Do czego jest zobowiązany? Czy powinien zgłosić do sądu? Od kiedy udział zmieni właściciela, czy od momentu powiadomienia spółki?"

Odpowiedź prawnika: Zbycie udziału

W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników. Zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jednoosobowej powinno również zawierać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki. Tak samo należy postąpić w razie zaistnienia zmian w składzie osobowym wspólników spółki. Tu sprzedaż udziałów. Zmiany takie zgłasza zarząd spółki jeśli był nim jedyny wspólnik to zbywając swój udział nadal pozostaje członkiem zarządu i do niego należy obowiązek zgłoszenia takiej sytuacji. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Oświadczenie nowego wspólnika powinno zawierać przystąpienie do spółki oraz objęcie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego. Takiej samej formy wymaga oświadczenie zbywcy wobec spółki. Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki (taka klauzula znajduje się w umowie spółki), zarząd wyraża zgodę na zbycie udziału. Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie księgi udziałów. Momentem zmiany właściciela udziału jest jego nabycie przez nowego. Prawa z udziału wykonywać będzie nabywca po zarejestrowaniu zmian w sądzie rejestrowym. Ważne, że zbycie udziału nie może nastąpić przed jego zarejestrowaniem.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika