Zeznania przeczące dokumentom

Pytanie:

Czy w przypadku opisania w piśmie procesowym czynu kryminalnego (składanie fałszywych zeznań) popełnionego przez drugą stronę sporu ze wskazaniem źródeł weryfikujących (dokumenty urzędowe zawarte w aktach sprawy) tę informację sądu jest zobowiązany do zgłoszenia tego do wyjaśnienia przez prokuraturę, czy też może tylko np. upomnieć sprawcę? Jeśli nie, to czy sugestia strony zawarta w piśmie, że w przypadku "przymknięcia oka" na to przestępstwo i pominięcie tego faktu przy wydawaniu wyroku zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zostanie skierowany do prokuratury jest dopuszczalny, czy też może być traktowana jako niedopuszczalna presja na sąd? (sprawa toczy się przed sądem rodzinnym, który ma niestety "swoistą" filozofię tolerancji i wyrozumiałości wobec jednej ze stron, w poprzednich procesach wielokrotnie składane były fałszywe zeznania, lecz z uwagi na fakt, że ewentualny wyrok skazujący odebrałby matce możliwość wykonywania zawodu nie korzystano z tej możliwości). Celem nie jest by sprawa trafiła do prokuratury, lecz by sąd zdyscyplinował drugą stronę i wziął pod uwagę jej małą wiarygodność, wynikającą z faktu wielokrotnego krzywoprzysięstwa (zatajanie dochodów (o ok.40%), sytuacji rodzinnej (żyje w konkubinacie, przedsądem występuje jako "samotna matka"), eskalacja kosztów celem windowania roszczeń alimentacyjnych (kupuje dom, mając na własność mieszkanie).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionej sytuacji, należy wszelakimi posiadanymi środkami dowodowymi kwestionować dowody przedstawiane przez druga stronę. Zauważyć należy, że sąd sam ocenia wiarygodność i moc dowodów, według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Jeżeli w aktach sprawy znajdują się urzędowe dokumenty stwierdzające pewne fakty, a strona składa zeznania przeczące tym dokumentom, sąd powinien dążyć do wyjaśnienia powstałych sprzeczności. Jeżeli strona nie zgadza się z oceną dowodów, może wnieść apelację od wyroku.

Sąd przesłucha najpierw strony bez odbierania przyrzeczenia. Jeżeli przesłuchanie to nie wyświetli dostatecznie faktów, sąd może przesłuchać według swego wyboru jedną ze stron ponownie, po uprzednim odebraniu od niej przyrzeczenia Przed odebraniem przyrzeczenia sąd uprzedza stronę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Dopiero w takiej sytuacji strona będzie ponosić odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań. Nie jest celowym ponoszenie argumentów na rozprawie, iż „przymknie się oko” na fałszywe zeznania, gdyż w sytuacji, gdy fałszywe zeznania zostały rzeczywiście złożone i zachodzą przesłanki aktualizujące odpowiedzialność strony, sąd ma obowiązek złożyć zawiadomienie o popełnieniu występku.

Szersza informacja na temat przesłanek odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań znajduje się w odpowiedziach: Fałszywe zeznania w procesie cywilnym i Składanie fałszywych zeznań

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 27.1.2018

  Jak przekazać 1% podatku za 2017 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego?

  Podatnik ma prawo wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1% podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania rocznego PIT.

 • 13.4.2012

  Jak złożyć zeznanie podatkowe?

  Wielkimi krokami zbliża się ostateczny termin składanie zeznań podatkowych za rok 2011. W związku z tym, warto przyjrzeć się, w jaki sposób należy złożyć to zeznanie, tak, aby zaoszczędzić (...)

 • 9.3.2011

  PIT 2010 – przez Internet szybko i prosto

  Czasy, kiedy podatnicy godzinami stali w Urzędach Skarbowych, aby złożyć zeznanie na dzienniku podawczym przed końcem kwietnia odchodzą do lamusa. Coraz mniej zeznań wysyłamy także pocztą. W (...)

 • 16.3.2017

  Ułatwienia w zeznaniach podatkowych także za 2016 r.

  Z dniem 15 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. poz. 528). (...)