e-prawnik.pl Porady prawne

Zezwolenie a likwidacja spółki cywilnej

Pytanie:

Chcę wystąpić jako współwłaścicielka ze spółki cywilnej dwuosobowej. Co się dzieje z przyznana koncesją na sprzedaż wyrobów alkoholowych po rozwiązaniu spółki? Czy koncesja ta traci ważność?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zezwolenie a likwidacja spółki cywilnej

13.3.2001

Zgodnie z art.9.1 ust. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.nr 35 poz.230 z 82r.) obrót hurtowy napojami alkoholowymi może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Przemysłu i Handlu. Zezwolenie takie związane jest z przedsiębiorcą, któremu zostało udzielone i wygasa w przypadku likwidacji przedsiębiorcy (art.9.7 pkt.1). Wystąpienie jednego ze wspólników dwuosobowej spółki cywilnej, uznawanych zgodnie z art.2.3 ustawy Prawo Działalności Gospodarczej za przedsiębiorcę w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, skutkuje z mocy prawa rozwiązaniem spółki. Tym samym oznacza to, iż zachodzą przesłanki do wygaśnięcia udzielonego zezwolenia. Dodatkowo pamiętać należy, iż Minister Przemysłu i Handlu może na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wcześniej określonych, wskazać termin przeznaczony na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ