Zgłaszanie dopłat i pożyczek do urzędu skarbowego

Pytanie:

Czy dopłaty do majątku spółki (zarówno dobrowolne, jak i przewidziane w umowie) trzeba zgłosić w Urzędzie Skarbowym? Czy udzieloną pożyczkę dla spółki z o.o. od jej wspólnika trzeba zgłosić w Urzędzie Skarbowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady zarówno dopłaty, jak i pożyczki są objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych i z tego tytułu powinny być zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Jednak pożyczki udzielane przez wspólnika spółce kapitałowej (np. spółce z o.o.) są zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt 10 lit h) i w związku z tym nie podlegają zgłoszeniu.

Natomiast dopłaty - dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych - uważa się za zmianę umowy spółki (art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy). Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (art. 10 ust. 1 ustawy). Organem podatkowym właściwym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki (art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy). Podstawę opodatkowania stanowi kwota dopłat (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit c ustawy). Stawka podatku wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Na marginesie można zauważyć, że dla celów podatku dochodowego od osób prawnych otrzymanych pożyczek (z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek) ani dopłat wnoszonych do spółki nie zalicza się do przychodów spółki (art. 12 ust. 4 pkt 1 i 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: