e-prawnik.pl Porady prawne

Zgoda małżonka na dokonanie czynności dotyczącej majątku wspólnego

Pytanie:

Do ważności jakich czynności wymagana jest zgoda drugiego małżonka?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zgoda małżonka na dokonanie czynności dotyczącej majątku wspólnego

30.3.2012

Zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie z którym, zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,

3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,

Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ