Złośliwy wniosek o egzekucję alimentów

Pytanie:

Podczas sprawy rozwodowej zostały orzeczone alimenty na dzieci. Alimenty płaciłem sam co miesiąc za pośrednictwem poczty. Po ok. 1 roku płacenia alimentów termin płatności upływał w sobotę a alimenty na dzieci zapłaciłem dopiero w poniedziałek. Była żona od razu oddała sprawę do komornika, który bez sprawdzania czy zapłaciłem alimenty zajął mi część wynagrodzenia. Taka sytuacja jest od ponad czterech lat. Komornik odciąga mi alimenty plus swoje koszty. Z byłą żoną nie ma żadnej rozmowy na temat zniesienia komornika. Twierdzi, że nie chce ode mnie pieniędzy a będzie dostawać je od komornika. Nigdy nie uchylałem się od płacenia alimentów. Zdarzyło się, że spóźniłem się kilka dni z płatnością. Czy jest jakaś możliwość, żeby alimentów nie płacić za pośrednictwem komornika, który co miesiąc zabiera mi ponad 160 zł, a te pieniądze wolałbym przeznaczyć na dzieci i płacić co miesiąc tak jak na początku przelewem matce dzieci?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przedstawiony przez Pana problem jest niestety problemem bardzo częstym i niestety nie znajdującym żadnego pewnego rozwiązania w przepisach prawa.  

W podobnym wypadku można zastosować art. 822 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu.  

Z takim dobrowolnym, wcześniejszym spełnieniem świadczenia będzie niestety problem, jeśli wynagrodzenie jest jedynym źródłem Pana dochodów, a jego część nie podlegająca zajęciu jest niewystaczająca.

Niestety można powiedzieć, że przepisy prawa w tym zakresie mają pewną lukę. Z jednej strony wyroku zasadzającego alimenty w razie rozwodu nie da się uniknąć, sąd bowiem obowiązkowo musi rozstrzygnąć tą sprawę, bez względu na to, czy rodzic chce dobrowolnie płacić alimenty czy nie.  

Można także postąpić w jeszcze inny sposób i zaskarżyć czynności komornika w zakresie obciążenia kosztami dłużnika alimentacyjnego. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 9 września 1987 r., III CRN 233/87 (OSNCP 1989, nr 10, poz. 161) wierzyciel, który bez potrzeby powoduje wszczęcie egzekucji w sytuacji, gdy dłużnik zgodnie z tytułem wykonawczym dobrowolnie świadczy alimenty w wymaganej wysokości i ustalonym terminie, sam powinien ponieść wywołane tym postępowaniem koszty egzekucyjne, przysługujące organowi egzekucyjnemu. Zwolnienie wierzycielki, jako dochodzącej roszczeń alimentacyjnych, od uiszczenia kosztów sądowych (art. 111 § 1 pkt 2 kpc), które rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne (art. 771 kpc), w tym wypadku dotyczy tylko kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji (art. 770 kpc).

Jeśli Pana skarga zostanie uznana, kosztami egzekucji zostanie obciążona była żona, a to może sprawić, iż złoży do komornika wniosek o umorzenie egzekucji. Informacje o skardze na czynności komornika zawiera artykuł Skarga na czynności komornika

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

ania

9.1.2010 12:7:30

Re: Złośliwy wniosek o egzekucję alimentów

Jednej rzeczy nie rozumiem w tej odpowiedzi. Skoro wierzycielem egzekwującym jest małoletnie dziecko reprezentowane przez matkę, to raczej kosztami egzekucji nie zostanie obciążona żona, tylko dziecko ? Uzyskanie tytułu wykonawczego na złośliwą żonę w obecnym stanie prawnym raczej jest niemożliwe ?

ania

9.1.2010 11:43:23

Re: Złośliwy wniosek o egzekucję alimentów

Jednej rzeczy nie rozumiem w tej odpowiedzi. Skoro wierzycielem egzekwującym jest małoletnie dziecko reprezentowane przez matkę, to raczej kosztami egzekucji nie zostanie obciążona żona, tylko dziecko ? Uzyskanie tytułu wykonawczego na złośliwą żonę w obecnym stanie prawnym raczej jest niemożliwe ?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: