e-prawnik.pl Porady prawne

Złożenie odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego

Pytanie:

Jaki organ jest właściwy w sprawie złożenia odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Złożenie odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego

7.3.2012

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

Art. 127. § 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

Organem odpowiednim do złożenia odwołania będzie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie (ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa). Przy czym:

Art. 129. § 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Złożenie odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego

B. Stelęgowska

14.3.2012 16:29:21

Re: Złożenie odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego

Po czym organ odwoławczy ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania, a moje odwołanie złozone 14 lutego 1994 r. nie zostało rozpatrzone do dziś, mimo, że była uwzględniona skarga na bezczynność organu. Terminy przewidziane przez KPA są egzekwowane tylko wobec strony postępowania, organa administracji robią sobie co chcą bez żadnych konsekwencji i będą tak dalej robić, jeśli za przewlekłość i bezczynność nie zaczną płacić odszkodowań.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ