e-prawnik.pl Porady prawne

Złożenie przysięgi przez świadka

Pytanie:

W postępowaniu cywilnym wniosłem o przesłuchaniu świadka. Chciałbym, aby przed rozpoczęciem przesłuchania świadka, złożył on przysięgę, że będzie mówił prawdę. Jaki wniosek muszę złożyć w sądzie, aby przed przesłuchaniem świadka, świadek złożył ww. przysięgę.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Złożenie przysięgi przez świadka

19.9.2013

Z art. 266 § 3 kodeksu postępowania cywilnego wynika, że jeżeli świadek ma składać zeznania, przewodniczący odbiera od niego przyrzeczenie, po pouczeniu go o znaczeniu tego aktu. Przyrzeczenie musi być odebrane od świadka bezpośrednio przed rozpoczęciem składania zeznań w formie określonej w art. 268 i 269 kpc. Złożenie przez świadka przyrzeczenia po zakończeniu przesłuchania nie sanuje wcześniejszego uchybienia i zeznania muszą być powtórzone po przyrzeczeniu.

Z przepisu wynika, że przyrzeczenie od świadka sędzia odbiera z urzędu i nie jest konieczne składania osobnych wniosków w tym przedmiocie przez strony postępowania czy też ich pełnomocników. W praktyce jednak przyrzeczenie nie zawsze jest odbierane, sędziowie poprzestają na pouczeniu świadka o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Wówczas wniosek można złożyć ustnie do protokołu przed rozpoczęciem zeznań przez świadka, a na wypadek swojej nieobecności na posiedzeniu sądu można to uczynić w formie pisemnej. Powinien być to po prostu wniosek o odebrania od świadka wskazanego z imienia i nazwiska przyrzeczenia na najbliższym posiedzeniu sądu - mający jednak formę pisma procesowego. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Złożenie przysięgi przez świadka

Arletta Bolesta

19.2.2021 3:56:3

Re: Złożenie przysięgi przez świadka

Kwestię (złożenie przysięgi) można nawet podjąć w aspekcie kościelnego procesu o nieważność małżeństwa dr Arletta Bolesta adwokat kościelny a.bolesta@op.pl


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ