Zmiana adresu siedziby oddziału

Pytanie:

Wynajmowałam lokal oddziałowi przedsiębiorcy zagranicznego, będąc równocześnie reprezentantem podmiotu zagranicznego. Teraz zrezygnowałam z reprezentacji i wymówiłam oddziałowi lokal, zgodnie z umową - brak płatności za wynajem. Co zrobić, by adres oddziału w moim lokalu został usunięty (KRS, US)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionym stanie faktycznym, należy stwierdzić, iż wynajmujący nie jest nie ma legitymacji do wnoszenia do organów podatkowych ani sadu rejestrowego wniosków o dokonanie stosownych zmian w prowadzonych przez te organy aktach.

Ponadto trzeba podkreślić, iż w istocie to w interesie oddziału leży poinformowanie tych organów o zmianie adresu. Ustawa o krajowym rejestrze sądowym i ordynacja podatkowa statuują w stosunku do tego podmiotu obowiązek poinformowania o zmianie adresu i wiążą z brakiem tej informacji informacji określone skutki prawne np. złożenie pisma do akt ze skutkiem doręczenia lub też obowiązek odszkodowawczy. W sytuacji gdy najem został wypowiedziany i najemca opuścił lokal, wszelka korespondencja będzie mogła być zwrócona nadawcy, z informacją, że dany oddział zmienił siedzibę. Negatywne konsekwencje braku zmiany adresu siedziby będą obciążać oddział przedsiębiorcy zagranicznego, a nie wynajmującego. Gdyby w wyniku niewykonania obowiązku ujawnienia w KRS nowej siedziby oddziału, wówczas miałaby Pani podstawę do żądania odszkodowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY