Zmiana adresu siedziby oddziału

Pytanie:

Wynajmowałam lokal oddziałowi przedsiębiorcy zagranicznego, będąc równocześnie reprezentantem podmiotu zagranicznego. Teraz zrezygnowałam z reprezentacji i wymówiłam oddziałowi lokal, zgodnie z umową - brak płatności za wynajem. Co zrobić, by adres oddziału w moim lokalu został usunięty (KRS, US)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionym stanie faktycznym, należy stwierdzić, iż wynajmujący nie jest nie ma legitymacji do wnoszenia do organów podatkowych ani sadu rejestrowego wniosków o dokonanie stosownych zmian w prowadzonych przez te organy aktach.

Ponadto trzeba podkreślić, iż w istocie to w interesie oddziału leży poinformowanie tych organów o zmianie adresu. Ustawa o krajowym rejestrze sądowym i ordynacja podatkowa statuują w stosunku do tego podmiotu obowiązek poinformowania o zmianie adresu i wiążą z brakiem tej informacji informacji określone skutki prawne np. złożenie pisma do akt ze skutkiem doręczenia lub też obowiązek odszkodowawczy. W sytuacji gdy najem został wypowiedziany i najemca opuścił lokal, wszelka korespondencja będzie mogła być zwrócona nadawcy, z informacją, że dany oddział zmienił siedzibę. Negatywne konsekwencje braku zmiany adresu siedziby będą obciążać oddział przedsiębiorcy zagranicznego, a nie wynajmującego. Gdyby w wyniku niewykonania obowiązku ujawnienia w KRS nowej siedziby oddziału, wówczas miałaby Pani podstawę do żądania odszkodowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.7.2017

  Koncesja - Jakiego rodzaju działalność gospodarcza wymaga koncesji?

  Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej stanowi konstytucyjną zasadę w prawie polskim. Wyjątkiem od tej zasady jest obowiązek uzyskania koncesji przed podjęciem działalności gospodarczej. (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 4.3.2019

  Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • 16.3.2017

  Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • 11.7.2007

  Interpretacje przepisów prawa podatkowego

  Z dniem 1 lipca 2007 roku weszły w życie przepisy ustawy Ordynacji podatkowej regulujące sposób wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Celem tych zmian jest centralizacja (...)