Znak towarowy a znak usługowy

Pytanie:

"Czy regulacje dotyczące znaków towarowych stosują się również do znaków usługowych, a jeżeli tak to, to wprost, czy tylko w odpowiednim zakresie?"

Odpowiedź prawnika: Znak towarowy a znak usługowy

Przedmiotową kwestię należy rozważyć z punktu widzenia przepisów Prawa własności przemysłowej, które wprowadzają regulację dotyczącą znaków towarowych. Zgodnie z art. 120 ustawy prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym, w rozumieniu ustawy może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Zgodnie z postanowieniem art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p., ilekroć w ustawie jest mowa o znakach towarowych -rozumie się przez to także znaki usługowe, a co za tym idzie przez towary używane do oznaczania znakami towarowymi rozumie się również usługi. Stąd regulację dotyczącą znaków towarowych należy bezpośrednio odnieść do znaków usługowych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika