e-prawnik.pl Porady prawne

Znak towarowy a znak usługowy

Pytanie:

Czy regulacje dotyczące znaków towarowych stosują się również do znaków usługowych, a jeżeli tak to, to wprost, czy tylko w odpowiednim zakresie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Znak towarowy a znak usługowy

20.2.2012

Przedmiotową kwestię należy rozważyć z punktu widzenia przepisów Prawa własności przemysłowej, które wprowadzają regulację dotyczącą znaków towarowych. Zgodnie z art. 120 ustawy prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym, w rozumieniu ustawy może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Zgodnie z postanowieniem art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p., ilekroć w ustawie jest mowa o znakach towarowych -rozumie się przez to także znaki usługowe, a co za tym idzie przez towary używane do oznaczania znakami towarowymi rozumie się również usługi. Stąd regulację dotyczącą znaków towarowych należy bezpośrednio odnieść do znaków usługowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ