Zobowiązany do zapłaty podatku od umowy darowizny

Pytanie:

Ustawa stwierdza, że obowiązek zapłaty podatku od darowizny obejmuje solidarnie darczyńcę i obdarowanego (nie jest to dosłowny cytat). 1 - Jednak, czy możliwe jest zapłacenie całości takiego podatku przez obdarowanego? 2 - Czy obdarowany może zapłacić całość takiego podatku (za siebie i darczyńcę) w rocznym zeznaniu podatkowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Faktycznie, ustawa o podatku od spadków lub darowizn stanowi, iż za podatek od darowizny odpowiedzialni są solidarnie darczyńca i obdarowany. Przepis ten statuuje odpowiedzialność za zapłatę podatku od darowizny względem organu podatkowego, uprawnionego do jego poboru. Przepis ten nie przesądza natomiast o tym, że podatek od darowizny muszą zapłacić wspólnie darczyńca i obdarowany. Kwestia, kto faktycznie zapłaci podatek należy do uznania stron umowy i jest dla organu podatkowego obojętna. Mogą one postanowić, że należny podatek zapłaci darczyńca albo obdarowany, albo że zapłacą go wspólnie. Tak więc strony umowy darowizny mogą wzajemnie uzgodnić, że podatek od darowizny zapłaci w całości obdarowany.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Jeżeli umowa darowizny będzie sporządzana w formie aktu notarialnego, obowiązek zapłaty podatku powstanie z chwilą sporządzenia aktu notarialnego. W takiej sytuacji uprawnionym i zarazem zobowiązanym do poboru podatku będzie notariusz. Nie ma natomiast możliwości aby zapłata podatku od darowizny nastąpiła w rocznym zeznaniu podatkowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY