Zwołanie walnego zgromadzenia przez wspólników

Pytanie:

"Sąd postanowieniem upoważnił wspólnika posiadającego ponad 1/10 kapitału zakładowego do zwołania walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych listę akcjonariuszy podpisuje zarząd spółki i ma ona być wyłożona w siedzibie spółki. Jak rozwiązać taką sprawę jeśli zarząd nie chciał zwołać walnego i dopiero sąd go zmusił. "

Odpowiedź prawnika: Zwołanie walnego zgromadzenia przez wspólników

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie zobowiązany jest zwołać zarząd. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą również żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Takie żądanie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Jeżeli jednak w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sad rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sad rejestrowy wyznaczy w tej sytuacji przewodniczącego tego zgromadzenia. W zawiadomieniach o zwołaniu takiego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia trzeba będzie powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika