Zwołanie walnego zgromadzenia przez wspólników

Pytanie:

Sąd postanowieniem upoważnił wspólnika posiadającego ponad 1/10 kapitału zakładowego do zwołania walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych listę akcjonariuszy podpisuje zarząd spółki i ma ona być wyłożona w siedzibie spółki. Jak rozwiązać taką sprawę jeśli zarząd nie chciał zwołać walnego i dopiero sąd go zmusił.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie zobowiązany jest zwołać zarząd. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą również żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Takie żądanie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Jeżeli jednak w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sad rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sad rejestrowy wyznaczy w tej sytuacji przewodniczącego tego zgromadzenia. W zawiadomieniach o zwołaniu takiego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia trzeba będzie powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: