Zwrot kosztów "opiekowania" się spadkiem

Pytanie:

Kto ma ponosić koszty utrzymania mieszkania (czynsz itp.) które jest w zasadzie jedynym składnikiem masy spadkowej. Mija osiem miesięcy od śmierci spadkodawcy a sprawa o przyjęcie spadku jeszcze nie została złożona w sądzie. Spadkobiercą testamentowym jest jedno z pięciorga rodzeństwa. Czy i jak można domagać się ponoszenia tych kosztów (czynsz itp.) od osoby użytkującej to mieszkanie, która nie jest tam zameldowana. Czy jako spadkobierca testamentowy ponosząc te koszty, będzie można te koszty zaliczyć jako długi do spadku w sprawie o przejęcie spadku i ustalaniu jego wartości, jak i do ustalania wartości zachowku.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spoadku, którą to chwilą jest chwila śmierci spadkodawcy. Jeżeli więc spadkodawca sporządził testament, z chwilą smierci spadkodawcy spadek przechodzi na własnośc osób powołanych w testamencie. Stają się one podmiotami praw i obowiązków wchodzących w skład spadku. W analizowanym przypadku właścicielką miekszania stanie się córka spadkodawcy, powołana do spadku. W zasadzie to ona powinna ponosić koszty utrzymywania mieszkania. Jeżeli koszty te ponosi osoba trzecia, spadkobierczyni ma obowiązek zwrócić tej osobie zwykłe koszty utrzymania mieszkania oraz nakłady konieczne poniesione na utrzymanie tego mieszkania. Koszty te nie wchodzą do spadku jak długi spadkowe - są to już koszty ponoszone przez właścicielkę - spadkobierczynię mieszkania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.8.2009

  Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

  Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie (...)

 • 7.12.2004

  Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

  Zagraniczną podróżą służbową żołnierza jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza granicami państwa w terminie i miejscu określonych w poleceniu odbycia zagranicznej podróży (...)

 • 31.10.2006

  Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

  Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju jest wykonywanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się w takim (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 25.1.2019

  Większe dofinasowanie do paliwa rolniczego

  1 stycznia 2019 r. zwiększył się, z 86 l do 100 l, limit oleju napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych. Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie (...)