Zwrot kosztów "opiekowania" się spadkiem

Pytanie:

Kto ma ponosić koszty utrzymania mieszkania (czynsz itp.) które jest w zasadzie jedynym składnikiem masy spadkowej. Mija osiem miesięcy od śmierci spadkodawcy a sprawa o przyjęcie spadku jeszcze nie została złożona w sądzie. Spadkobiercą testamentowym jest jedno z pięciorga rodzeństwa. Czy i jak można domagać się ponoszenia tych kosztów (czynsz itp.) od osoby użytkującej to mieszkanie, która nie jest tam zameldowana. Czy jako spadkobierca testamentowy ponosząc te koszty, będzie można te koszty zaliczyć jako długi do spadku w sprawie o przejęcie spadku i ustalaniu jego wartości, jak i do ustalania wartości zachowku.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spoadku, którą to chwilą jest chwila śmierci spadkodawcy. Jeżeli więc spadkodawca sporządził testament, z chwilą smierci spadkodawcy spadek przechodzi na własnośc osób powołanych w testamencie. Stają się one podmiotami praw i obowiązków wchodzących w skład spadku. W analizowanym przypadku właścicielką miekszania stanie się córka spadkodawcy, powołana do spadku. W zasadzie to ona powinna ponosić koszty utrzymywania mieszkania. Jeżeli koszty te ponosi osoba trzecia, spadkobierczyni ma obowiązek zwrócić tej osobie zwykłe koszty utrzymania mieszkania oraz nakłady konieczne poniesione na utrzymanie tego mieszkania. Koszty te nie wchodzą do spadku jak długi spadkowe - są to już koszty ponoszone przez właścicielkę - spadkobierczynię mieszkania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: