Badania profilaktyczne

Pytanie:

Pracownik, który podejmuje pracę zostaje skierowany do lekarza profilaktyka w celu przeprowadzenia badań lekarskich i orzeczenia dopuszczalności do pracy na danym stanowisku pracy. Czy zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonego badania pracownik może dostarczyć w ciągu trzech dni od dnia podjęcia zatrudnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.9.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Badania profilaktyczne

Biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu pracy, k.p. regulujących kwestię profilaktycznej ochrony zdrowia, należy wskazać, że ustawodawca nie wskazał terminu, w którym pracownik powinien dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie, jak to mam miejsce w przypadku usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Zgodnie z art. 229 § 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Tym samym, jeżeli pracodawca dopuszcza pracownika do pracy w sytuacji gdy, ten dopiero zobowiąże się do przedłożenia stosownego zaświadczenia w przyszłości, naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą względem pracownika, która jest niezależna od przysługujących mu świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

RODO

26.8.2019 przez: aleaug

Delegacja a choroba

5.7.2018 przez: Czdominika

Brak funduszu socjalnego

20.5.2018 przez: bieniekt