Charakter prawny deklaracji wekslowej

Pytanie:

Jest weksel in blanco, jest deklaracja wekslowa. Wierzyciel uruchamia realizację weksla, dłużnik twierdzi, że jest to niezgodne z deklaracją wekslową. Czy najpierw następuje realizacja weksla, a dopiero potem dłużnik może dochodzić swoich praw w sądzie, czy też w razie niezgodności stanowisk najpierw badana jest deklaracja wekslowa sądownie, a dopiero potem następuje realizacja zobowiązania wekslowego lub też zanichanie tej realizacji w razie stwierdzenia przez sąd niezaistnienia warunków umożliwiających realizację weksla?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.12.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Charakter prawny deklaracji wekslowej

Realizacja praw z weksla następuje po przedstawieniu go zobowiązanemu do zapłaty. Jeżeli zobowiązany (dłużnik wekslowy) nie płaci swej należności, wierzyciel wekslowy może wystąpić na drogę sądową. Wówczas dłużnik wekslowy może podnieść zarzut niezgodności wypełnienia weksla z deklaracją wekslową i zarzut ten - zgłoszony przez dłużnika wekslowego będzie przedmiotem badania sądu. Tak więc w pierwszej kolejności w trakcie realizacji praw z weksla na drodze sądowej nastąpi badanie, czy weksel został wypełniony zgodnie z deklaracją - na odpowiedni zarzut dłużnika wekslowego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne