Charakter prawny opinii prawnej

Pytanie:

Jakie znaczenie dla Sądu ma opinia prawna? Czy jest brana pod uwagę przy rozpatrywaniu danej sprawy, czy służy jedynie jako narzędzie adwokata?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Charakter prawny opinii prawnej

Zasadą jest, że opinia prawna - jest to stanowisko określonej osoby w określonej sprawie sporządzone w celu przedstawienia swoich racji na rozumienie określonego problemu w taki a nie inny sposób innemu podmiotowi. Pewne rodzaje opinii mają znaczenie prawne np. Opinie biegłych (choć nie zawsze - przykładowo prawo karne proceduralne nie zna prywatnej opinii biegłego).

W przedstawionym stanie faktycznym chodzi o opinie sporządzane przez adwokata. Jest to tylko wyrażenie poglądu na rozumienie określonego problemu. Nie są one w żadnym wiążąc dla Sądu. Jak z samej nazwy wynika opinie sporządzane w jakimkolwiek postępowaniu mają jedynie charakter opiniodawczy (zarysowywujący dany problem) dla Sądu. Sąd na podstawie swobodnej oceny dowodów może takie opinie (chodzi o opinie inne niż opinie prawne - sporządzane przez prawników) uwzględniać albo ich nie uwzględniać.

Sama opinia adwokata nie ma żadnego znaczenia wiążącego dla Sądu. Jest to tylko przedstawienie swoich racji. Zasadą jest bowiem, że Sąd zna prawo i sam dokonuje jego interpretacji. Opinie prawne adwokatów i radców prawnych mogą tylko być dla sądu pomocne. Jeśli przykładowo Sąd ma do czynienia z dwiema opiniami sprzecznymi i przyjmie jedną z nich to nie znaczy, że jest na wiążąca. Sąd po prostu dokonał wykładni określonego przepisu w sposób podobny do przedstawionego poglądu wyrażonego w opinii sporządzonej przez adwokata.

Reasumując zatem opinia prawna nie ma żadnego wiążącego znaczenia dla Sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: