Choroba psychiczna a ubezwłasnowolnienie

Pytanie:

Czy każda choroba psychiczna może być przesłanką ubezwłasnowolnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.7.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Choroba psychiczna a ubezwłasnowolnienie

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1971 r., I CR 297/71, Lexpolonica nr

296290 (OSNCP 3/72, poz. 53) „W myśl art. 13 § 1 k.c. choroba psychiczna sama przez się nie

stanowi wystarczającej przesłanki ubezwłasnowolnienia, lecz może je uzasadniać tylko wówczas,

Porady prawne

gdy chory psychicznie nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Nie każda zaś choroba

psychiczna pociąga za sobą taki skutek. Zależy to od rodzaju i stopnia nasilenia choroby oraz od

indywidualnych objawów występujących u danej osoby. Opinia więc biegłego psychiatry, obok

stwierdzenia u badanego choroby psychicznej (bądź niedorozwoju albo innych zaburzeń

psychicznych), powinna zawierać szczegółową ocenę zakresu jego zdolności kierowania swoim

postępowaniem, opartą na gruntownej i wnikliwej analizie jego zachowania się i postępowania,

kontaktów z ludźmi, w stosunkach rodzinnych, w pracy itp.”.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Adwokatowi ustanowionemu przez sąd też można wypowiedzieć pełnomocnictwo

Adwokatowi ustanowionemu przez sąd też można wypowiedzieć pełnomocnictwo

Powód wystąpił do sądu przeciwko kilku pozwanym o zasądzenie na jego rzecz odszkodowania z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, rentę, zadośćuczynienie za naruszenie jego dóbr osobistych w postaci zdrowia oraz dodatkowo w stosunku do jednego z pozwanych o zobowiązanie (...)

Kiedy zasadny jest wniosek o ubezwłasnowolnienie? - opinia prawna

Kiedy zasadny jest wniosek o ubezwłasnowolnienie? - opinia prawna

Stan faktycznyMoja sprawa związania jest z chorą psychicznie matką. Otóż, niecały miesiąc temu złożyłam do sądu w Polsce (aktualnie przebywam w Danii) wniosek o ubezwłasnowolnienie mojej mamy. Moja mam jest chora psychicznie, nie może kierować swoim postępowaniem, potrzebuje stałej (...)

Sąd może unieważnić nasze małżeństwo

Sąd może unieważnić nasze małżeństwo

Jest to możliwe jedynie z powodów wymienionych wprost w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym – informuje Gazeta Prawna. Jest to katalog zamknięty. Wymieniono w nim m.in. zbyt młody wiek, choroba psychiczna czy ubezwłasnowolnienie całkowite. Dziennik zwraca uwagę, że związek jest ważny (...)

Opieka nad ubezwłasnowolnionym

Opieka nad ubezwłasnowolnionym

  Kiedy osoba może zostać ubezwłasnowolniona całkowicie? Ubezwłasnowolniona całkowicie może być osoba, która ukończyła 13 lat i nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Podstawową przyczyną takiej niemocy jest choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy lub inny (...)

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Co to są "przeszkody małżeńskie"? W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien odmówić przyjęcia od nupturientów oświadczeń woli o wstąpieniu w związek (...)

Władza rodzicielska nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie

Władza rodzicielska nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie

Kiedy dziecko może zostać ubezwłasnowolnione całkowicie?  Dziecko może zostać ubezwłasnowolnione całkowicie, jeżeli ukończyło 13 rok życia i wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, (...)

Przyczyny nieważności testamentu

Przyczyny nieważności testamentu

Polskie prawo spadkowe w odniesieniu do dokonywania rozrządzeń majątkowych na wypadek śmierci stoi na gruncie zasady swobody testowania. Swoboda ta nie oznacza jednak dowolności dokonywania rozrządzeń, wręcz przeciwnie – swoboda testowania istnieje w granicach przewidzianych przez prawo. (...)

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

U podstaw instytucji opieki oraz kurateli leży troska o interesy tych osób, które z różnych przyczyn nie potrafią lub nie mogą same o nie zadbać. Nie można bowiem w państwie prawa dopuszczać do sytuacji, gdy czyjeś prawa, z przyczyn od niego niezależnych, pozostają bądź (...)

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa jest jednym z kilku powodów ustania małżeństwa. Inne przyczyny powodujące ustanie małżeństwa to: śmierć biologiczna jednego z małżonków, uznanie małżonka za zmarłego, orzeczenie rozwodu. Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie (...)

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska jest to kompleks uprawnień i obowiązków przysługujących rodzicom w stosunku do dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Władza rodzicielska nie jest żadnym uprawnieniem „ (...)

Czy choroba psychiczna unieważnia małżeństwo? - opinia prawna

Czy choroba psychiczna unieważnia małżeństwo? - opinia prawna

  Stan faktyczny   Czy możliwe jest unieważnienie małżeństwa - żona przed ślubem nie poinformowała mnie o swojej chorobie psychicznej? Z karty chorobowej żony z okresu przed ślubem wynika, że była kilkakrotnie kierowana do psychiatry. Jej obecne zachowanie świadczy o poważnych (...)

Usługi pielęgnacyjne - komu przysługują?

Usługi pielęgnacyjne - komu przysługują?

Dla kogo przeznaczone są świadczenia pielęgnacyjne oraz opiekuńcze? Świadczenia te są udzielane: pacjentom wymagającym całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, którzy powinni kontynuować leczenie, pacjentom niewymagającym hospitalizacji (...)

Uzależnienie od alkoholu to nie powód do łagodzenia kary

Uzależnienie od alkoholu to nie powód do łagodzenia kary

Zaburzenia wynikające z uzależnienia od alkoholu nie są równoznaczne z upośledzeniem umysłowym, czy chorobą psychiczną i nie obligują sądu do orzeczenia wobec takiego sprawcy kary łagodniejszej oraz poddania go leczeniu. Skazany (wówczas jeszcze jako oskarżony) został w trakcie (...)

Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

Jaki wypadek jest wypadkiem przy pracy?

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez (...)

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Znęcanie się stanowi przestępstwo. Każdy ma prawo do życia w wolności od strachu, poniżenia, wymuszeń. Nie należy ignorować stodowania przemocy psychicznej, aby takie milczenie nie zostało odebrane jako przyzwolenie oraz aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. ##baner## Znęcanie (...)

Jakie zasady obowiązują w prawie cywilnym?

Jakie zasady obowiązują w prawie cywilnym?

Czym są ogólne zasady prawa cywilnego i czemu służą? Zasady prawa cywilnego to kategoria norm prawnych, któe wyróżniają się swoją doniosłością i szczególną rolą, jaką pełnią w ramach tej gałęzi prawa. Stanowią one podstawowe założenia, idee przewodnie (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny małżonków? Przez zawarcie małżeństwa między małżonkami powstaje majątkowy ustrój wspólności ustawowej. W myśl zasad rządzących tym ustrojem, w zakresie stosunków majątkowych istnieją trzy odrębne majątki: majątek (...)

Czy orzeczenie rozwodu bez mojej winy uchroni mnie przed obowiązkiem płacenia alimentów – opinia prawna

Czy orzeczenie rozwodu bez mojej winy uchroni mnie przed obowiązkiem płacenia alimentów – opinia prawna

Stan faktyczny Zamierzam wystąpić o rozwód z orzeczeniem winy żony, na co ona się nie zgadza. Żona od 1,5 roku  utrzymuje kontakty z innym mężczyzną  (systematyczne spotkania, niekiedy wspólne wyjazdy z noclegami, setki rozmów i SMS-ów miesięcznie, o czym świadczą (...)

Jeśli źle się poczujesz...

Jeśli źle się poczujesz...

Iść do przychodni, na SOR czy do szpitala zakaźnego? Dzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej czy lekarza rodzinnego? Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie problemów zdrowotnych. Pamiętaj, jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem, nie idź na SOR ani do (...)

Konkurs dotyczący sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Konkurs dotyczący sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie w 2009 r. realizacji projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi:Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (...)

W całej Polsce powstają pilotażowe ośrodki wsparcia w kryzysach psychicznych

W całej Polsce powstają pilotażowe ośrodki wsparcia w kryzysach psychicznych

Dzięki wsparciu funduszy europejskich resort rozwoju uruchamia Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz kolejne centra dla dorosłych. Te unikalne w skali kraju miejsca sprawiają, że osoba w kryzysie psychicznym uzyskuje pomoc lekarską i terapeutyczną, nie tracąc (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Choroba psychiczna jako podstawa ubezwłasnowolnienia

Choroba psychiczna jako podstawa ubezwłasnowolnienia

Czy choroba psychiczna może być samodzielną podstawą ubezwłasnowolnienia całkowitego? Sama tylko choroba psychiczna, nawet potwierdzona badaniem przez biegłych, nie stanowi przesłanki wystarczającej (...)

Dokumenty wymagane do orzeczenia ubezwłasnowolnienia

Dokumenty wymagane do orzeczenia ubezwłasnowolnienia

Jakie dokumenty należy przedstawić w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie całkowite? Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym pozbawia osobę, której dotyczy, zdolności do czynności prawnych. (...)

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie

Jestem w trakcie rozwodu, moja żona próbuje za wszelką cenę obrzydzić mi życie i doprowadzić do rozwodu z mojej winy. W tym celu złożyła doniesienie na policję, że ją pobiłem. Fakt ten miał (...)

Kredyt dla osoby chorej psychicznie

Kredyt dla osoby chorej psychicznie

Siostra moja jest osobą niepełnosprawną (chora psychicznie). Pod namowa przyjaciela-oszusta wzięła dla niego na swoje nazwisko 2 pożyczki w banku i kupiła mu komórkę, po czym przyjaciel jej zniknął. (...)

Świadectwo lekarskie o stanie psychicznym w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie

Świadectwo lekarskie o stanie psychicznym w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie

Jakie wymogi musi spełniać świadectwo lekarskie o stanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie? Samo świadectwo, poza wystawieniem przez lekarza, nie musi spełniać żadnych (...)

Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie

Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie

Czy Państwa kancelaria jest w stanie przygotować wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie? Choroba psychiczna mojego taty spowodowała że nie jest On w stanie podejmować samodzielnych decyzji, z czego (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie

Skierowanie na przymusowe leczenie

Na terenie naszej gminy mieszka kobieta, która choruje psychicznie, ale się nie leczy. Ma różne omamy i urojenia prześladowcze. Kobieta mieszka wraz z synem i jego rodziną. Ponieważ kobieta wypisuje (...)

Ukrywanie choroby psychicznej przez żonę

Ukrywanie choroby psychicznej przez żonę

Toczy się sprawa rozwodowa. Zamierzam przytoczyć przypadki agresywnych zachowań żony wobec mnie i dziecka. Czy mogę zażądać sprawdzenia stanu zdrowia psychicznego żony i wnioskować o ujawnienie (...)

Ochrona interesów spadkobiercy chorego psychicznie

Ochrona interesów spadkobiercy chorego psychicznie

W dniu 17.07.2008 zmarł w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych brat, pozostawiając gospodarstwo rolne. Brat był kawalerem i nie miał dzieci. Dziedziczą po nim dwaj bracia i siostra. Jeden z (...)

Przypisanie winy sprawcy czynu

Przypisanie winy sprawcy czynu

Czy osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo podlega odpowiedzialność karną? Ubezwłasnowolnienie jest orzekane przez sąd w sytuacji, gdy określona osoba nie jest w stanie samodzielnie (...)

Ustanowienie kuratora

Ustanowienie kuratora

Bronisław C. chce złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Jednakże jedna z osób powołanych do dziedziczenia ustawowego w tej sprawie jest w starszym wieku i tak chora (choroba alzheimera lub (...)

Zakres postępowania rozwodowego

Zakres postępowania rozwodowego

Czy mogę w sądzie na rozprawie o rozwód bez orzekania o winie wnieść wniosek o przebadanie żony (pozwanej) pod kątem psychiatrycznym Podejrzewam, że ma schizofrenię. Generalnie osoba występująca (...)

Ubezwłasnowolnienie i sprzedaż nieruchomości

Ubezwłasnowolnienie i sprzedaż nieruchomości

Moja 85-letnia matka z postępującą starczą demencją, wymaga stałej całodobowej opieki i aktualnie jest pod opieką jednego z dorosłych dzieci. Matka nie wie gdzie się znajduję, nie rozpoznaje (...)

Opiekun dla chorego na anoreksję

Opiekun dla chorego na anoreksję

Osoba pełnoletnia w rodzinie choruje na anoreksję. Prywatne leczenie u pychiatry i psychologa nie dało poprawy i lekarze stwierdzili konieczność skierowania chorej osoby na leczenie szpitalne. Chora (...)

Choroba psychiczna a zdolność procesowa

Choroba psychiczna a zdolność procesowa

Czy niedomaganie lub choroba psychiczna przedsiębiorcy może być skutecznym sposobem na uniknięcie spłaty długu zaciągniętego przed popadnięciem w "obłęd"? Innymi słowy czy niemożność obrony (...)

FORUM PRAWNE

Jak unieważnić małżeństwo??

Jak unieważnić małżeństwo?? Witam. Proszę o pomoc, jak unieważnić małżeństwo i czy niesie to ze sobą jakieś skutki majątkowe?? Bardzo proszę o pilną odpowiedź. Jestem teraz w sytuacji (...)

Choroba psychiczna

Choroba psychiczna tabman20 napisał 06.01.2005 00:00 Ubezwłasnowolnienie, co mam robić?? (8) Autor: tabman20 Chciałbym, aby ktoś udzielił mi porady jak napisać poprawnie wniosek o ubezwłasnowolnienie (...)

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie Mam problem - moja siostra jest anorektyczką i alkoholiczką (choć to podobno niemożliwe). Nie chce poddać się żadnej formie leczenia. Jest to osoba dorosła - razem z rodziną (...)

Choroba psychiczna a rozwód

Choroba psychiczna a rozwód Mam uzasadnione podejrzenia, ze moj ojciec ma problemy psychiczne (np. urojenia). Moja mama myslala o rozwodzie ale przeraza ja dlugosc toczenia sie rozprawy i koniecznosc (...)

Unieważnienie małżeństwa.

Unieważnienie małżeństwa. Dzień dobry. Proszę o infmormacje na temat powodów unieważnienia małżeństwa. Wiem że śmierć jest jedną z opcji. Inne powody niestety nie są mi znane. No może (...)

Matka chora psychicznie złożyła pozew o rozwód

Matka chora psychicznie złożyła pozew o rozwód Moja matka,cierpiąc na chorobliwą zazdrość,tzw zespół Otella,złozyła pozew o rozwód,w którym napisała,ze ojciec ją zdradza,ma liczne kochanki (...)

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa Czy mógłby mi ktoś pomóc gdzie mogę znależć inrormacje na temat unieważnienia małżeństwa w Kodeksie Prawa Rodzinnego i Kodeksie Prawa Kanonicznego. Piszę pracę (...)

przemoc psychiczna w domu

przemoc psychiczna w domu Witam od 10 lat mąż znęca się psychicznie nieświadomie nad rodziną, jaka jest sytuacja kobiety w dzisiejszych sądch w tych sprawach. Oboje grorzą wyciągnięciem na światło (...)

Ubezwłasnowolnienie, co mam robić??

Ubezwłasnowolnienie, co mam robić?? Chciałbym, aby ktoś udzielił mi porady jak napisać poprawnie wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite. Chodzi tu o mojego ojca, który leczy się psychiatrycznie (...)

Co może unieważnić małżeństwo?

Co może unieważnić małżeństwo? DZien doBry. Moje pytanie jest nastepujące, co może unieważnić małżeństwo? Pytam nie w swoim imieniu, tylko w sprawie członka swojej rodziny... sprawa jest (...)

dziwne zachowanie męża

dziwne zachowanie męża Mój mąż od kilku miesięcy bez żadnego powodu dostaje dziwnych ataków wrzeszczenia na mnie bez powodu.Wyzywa mnie przy tym strasznie,wypomina wszystko.Nie dosyć,że nigdy (...)

Porady prawne