Dni wolne a wykonywanie opieki

Pytanie:

Czy sprawując opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną mam zagwarantowane dni wolne z pracy w celu załatwiania spraw ubezwłasnowolnionej?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.8.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dni wolne a wykonywanie opieki

Nie. Sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionym nie gwarantuje dni wolnych. W takiej sytuacji stosuje się ogólne zasady dotyczące uzyskiwania dni wolnych. Pracodawca może uwzględnić wniosek opiekuna o zwolnienie go od pracy dla załatwienia ważnych spraw osobistych, jeżeli ich załatwienie może nastąpić jedynie w godzinach pracy opiekuna. Czas takiego zwolnienia może zostać odpracowany przez pracownika. Opiekun może żądać od pozostającej pod opieką zwrotu nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki. Do tego typu sytuacji stosuje się przepisy regulujące stosunek zlecenia.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne