Dochodzenie roszczeń na próbę

Pytanie:

"Powództwo gospodarcze o zapłatę wynikającą z umowy o świadczenie cykliczne przeciwko sp. z o.o. Przedmiot sporu wynosi 90 tys. zł. Powód z uwagi na znaczną wysokość wpisu sądowego od całej kwoty należnej z tytułu umowy występuje z niniejszym pozwem w wysokości 5.000 zł jako test. Egzekucja może okazać się nieskuteczna z powodu spółki "wydmuszki" i powód nie poniesie dalszych strat. W wypadku jak pozew okaże się sukcesem, powód ma zamiar wnieść o resztę należności. Czy takie postępowanie jest zgodne z przepisami i czy powód może wnieść następny pozew już na większą kwotę?"

Odpowiedź prawnika: Dochodzenie roszczeń na próbę

Tak, dopuszczalne jest dochodzenie roszczenia „na próbę", a wiec wystąpienie z pozwem dotyczącym części należności, a następnie wystąpienie z pozwem o pozostałą część. Często w takiej sytuacji, by uniknąć w przyszłości narażanie się na zarzut sprawy osądzonej (a więc na zarzut wykazujący na niemożność ponownego wytoczenia sprawy), w uzasadnieniu żądania wskazuje się że dochodzone roszczenie stanowi jedynie część należności, a powód nie zrzeka się uprawnienia do dochodzenia pozostałej części.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika