Dodatek mieszkaniowy

Pytanie:

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10-12-2009r. Nr I OPS 8/09 do dochodów przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego nie wlicza się dodatku pielęgnacyjnego. Natomiast zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych do dochodu nie wlicza się wyłącznie zasiłku pielęgnacyjnego. Nie natomiast mowy o dodatku pielęgnacyjnym. Czy orzeczenie NSA może stanowić podstawę prawną dla gmin w nie wliczania dodatku pielęgnacyjnego do podstawy wyliczeń dodatku mieszkaniowego. Czy gmina źle wylicza dodatek - działając w myśl przepisów ustawy i wlicza dodatek do dochodów?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.3.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dodatek mieszkaniowy

Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych stanowi, że za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu m.in. zasiłków pielęgnacyjnych. Rzeczywiście w orzeczeniu, które Pani przywołuje Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że od dochodu z ustawy o dodatkach mieszkaniowych należy odliczyć dodatek pielęgnacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. We wcześniejszym orzeczeniu NSA z dnia 9 lipca 2008 r. (sygn. I OSK 1277/2007) sędziowie uznali, że zasiłek pielęgnacyjny z ustawy o dodatkach mieszkaniowych obejmuje zarówno zasiłek pielęgnacyjny wypłacany w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych jak i dodatek pielęgnacyjny, o którym mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych.

Wynika stąd, że gmina ustalając dochód może od niego odliczać zarówno zasiłek pielęgnacyjny jak i dodatek pielęgnacyjny.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne