Doręczenie weksla in blanco

Pytanie:

Posiadam weksel in blanco, chcę go wypełnić, ale wiem ze dłuznik nie odbierze listu i wiem ze wróci wezwanie do zapłaty z adnotacja awizowano. Czy mozna uwazać, że wezwanie zostało doręczone skutecznie? Druga kwestia, jeśli jest to weksel in blanco, to z jaką datą powinienem go wystawić?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.8.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Doręczenie weksla in blanco

Weksel za okazaniem jest płatny przy przedstawieniu. Co do zasady powinien on być przedstawiony do zapłaty w ciągu roku od dnia wystawienia. Przedstawienie do zapłaty musi nastąpić w miejscu płatności weksla. Jeżeli więc miejscem płatności ma być miejsce siedziby wystawcy weksla, to w tej miejscowości wierzyciel musi przedstawić oryginał wypełnionego weksla i wezwać dłużnika do zapłaty. Miejsce płatności pozostanie niezmienne nawet mimo zmiany siedziby.

Jeżeli weksla za okazaniem nie przedstawiono do zapłaty w terminie, wówczas gaśnie odpowiedzialność wekslowa wszystkich, z wyjątkiem odpowiedzialności akceptanta (przy wekslu trasowanym) oraz wystawcy (przy wekslu własnym). Nie przedstawienie weksla do zapłaty nie pozbawia posiadacza do uzyskania nakazu zapłaty. Doręczenie odpisu pozwu o zapłatę albo nawet nakazu zapłaty nie jest równoznaczne z wezwaniem do zapłaty, bowiem nie jest połączone z okazaniem oryginału weksla. Zobowiązany z weksla jest w zwłoce dopiero od momentu przedstawienia weksla do zapłaty.

Porady prawne

Data wystawienia weksla powinna odpowiadać dacie jego wystawienia (uzupełnienia).

Co do formy wezwania to powinna być połączona z faktycznym przedstawieniem do zapłaty wraz z wezwaniem do uregulowania należności. Nie wydaje się możliwe przedstawienie do zapłaty listem poleconym, bowiem musiałby on zawierać również wypełniony weksel co jest ryzykowne. Zatem taki list polecony może być wezwaniem do zapłaty ale nie przedstawieniem do zapłaty w rozumieniu prawa wekslowego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne