Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Jak zmienia się dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego

Radziszewski Edward w publikacji zatytułowanej „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i komentarz” (Warszawa 2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I)) stwierdza, że: „Komentowany artykuł legalizuje wykorzystanie terenu w sposób dotychczasowy mimo przeznaczenia tego terenu w planie miejscowym na inne cele. Wykorzystywanie terenów w sposób dotychczasowy jest możliwe do czasu przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z uchwalonym planem miejscowym. Nie można jednak wykorzystywać terenów w sposób dotychczasowy, jeżeli w uchwalonym planie miejscowym przewidziano inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania”. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 lutego 2010 r. II SA/Gl 1139/2009 dopuszczono: „...na terenach których przeznaczenie zostało zmienione w planie miejscowym możliwość dotychczasowego ich wykorzystania do czasu zagospodarowania tych terenów zgodnie z planem, w tym zezwala na użytkowanie posadowionych na takich terenach obiektów budowlanych związanych z ich dotychczasowym wykorzystywaniem pod warunkiem, że w planie nie ustalono innego sposobu ich tymczasowego zagospodarowania. Przepisu tego nie można jednak wykładać szerzająco doszukując sie w nim przesłanki umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę obiektów związanych z dotychczasowym sposobem wykorzystywania takich terenów, mimo zakazu ich wznoszenia sformułowanego w obowiązującym planie miejscowym”.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: