Drugi wniosek o zabezpieczenie w tej samej sprawie

Pytanie:

Powód uzyskał prawomocny wyrok oraz klauzulę jego wykonalności. Pozwany wystąpił o ponowne wszczęcie postępowania podając argumenty, które za tym przemawiały. Jednocześnie zwrócił się o zabezpieczenie swoich interesów poprzez wstrzymanie egzekucji lub wpłacenie zabezpieczenia. Sąd odmówił zabezpieczenia uzasadniając to brakiem argumentacji ze strony zgłaszającego. Przed ponownym wszczęciem postępowania zarządził przesłuchanie stron, które odbyło się i na którym pozwany przedstawił swój punkt widzenia, który wydaje się, że sąd podziela. Czy w tym przypadku pozwany będzie mógł ponownie wnioskować o zabezpieczenie swoich interesów poprzez wpłatę zabezpieczenia lub wstrzymanie egzekucji?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Drugi wniosek o zabezpieczenie w tej samej sprawie

Pozwany może ponownie złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Skoro jednak sąd oddalił poprzedni wniosek o zabezpieczenie, to pozwany musiałby powołać się na jakiej inne okoliczności, podać inne argumenty.  Ponadto obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. Jeżeli obowiązany złoży na rachunek depozytowy sądu sumę zabezpieczenia żądaną przez uprawnionego we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie upada.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne