Działalność gospodarcza a zasiłek macierzyński

Pytanie:

Od dwóch lat prowadzę działalność gospodarczą, która jest obecnie zawieszona i w związku z tym nie opłacam składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Okazało się, że za pół roku zostanę matką. Czy w tej sytuacji przysługuje mi zasiłek macierzyński i ewentualnie jakie warunki muszę spełnić by go otrzymać (opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego, wznowienie działalności, w jakim okresie).

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Działalność gospodarcza a zasiłek macierzyński

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczenia określone tym aktem, a więc i zasiłek macierzyński przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych ma charakter dobrowolny (art. 11.2. ustawy) i następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. W sytuacji, gdy ubezpieczenie takie nie jest opłacane brak jest przesłanek umożliwiających dochodzenie zasiłku macierzyńskiego.

Porady prawne

Niezbędne jest więc złożenie wniosku na podstawie, którego nastąpi dobrowolne objęcie ubezpieczeniem chorobowym i macierzyńskim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz opłacanie stosownych składek. W wyniku tego możliwe stanie się wypłacanie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku macierzyńskiego na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jeżeli jednak działalność gospodarcza nie jest faktycznie prowadzona (zawieszona) i w związku z tym ubezpieczony nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, to brak również podstaw do objęcia go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Zobacz także artykuł: Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne