Dziedziczenie w czasie trwania małżeństwa

Pytanie:

W czasie trwania małżeństwa zmarł nagle ojciec mojej żony. Testament nie był sporządzony. Obecnie jesteśmy z byłą żoną po rozwodzie bez orzekania o winie. Rozdział majątku nie został przeprowadzony. Jaka jest moja sytuacja prawna wobec majątku pozostawionego przez byłego zmarłego teścia?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dziedziczenie w czasie trwania małżeństwa

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek (wspólność ustawowa). Jednakże nie wszystkie przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzą do wspólnego majątku małżonków. Pojawia się bowiem jeszcze instytucja odrębnego majątku każdego z małżonków. Odrębny majątek każdego z małżonków stanowią między innymi przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Wyjątkiem są tutaj przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków, które są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. W przypadku przez Pana opisanym nie ma mowy o jakimkolwiek odmiennym postanowieniu Pańskiego teścia (spadkodawcy), które aby być skuteczne powinno być umieszczone w testamencie. Tak więc majątek odziedziczony przez Pana żonę będzie stanowił jej majątek odrębny, mimo, że dziedziczenie nastąpiło w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Nie będzie się Pan mógł zatem domagać części odziedziczonego przez nią majątku, gdyż jest to jej majątek odrębny, jak również nie wchodzi Pan do kręgu spadkobierców ustawowych po teściu (z mocy ustawy dziedziczą bowiem tylko w odpowiedniej kolejności - małżonek spadkodawcy, jego zstępni, rodzice i rodzeństwo). Jednakże przedmioty zwykłego urządzenia domowego nabyte przez Pańską żonę przez dziedziczenie będą wchodziły do majątkowej wspólności małżeńskiej i ma Pan prawo do nabycia udziału w tych przedmiotach, stają się one współwłasnością w częściach ułamkowych. Pojęcie przedmiotów zwykłego urządzenia domowego nie jest ściśle określone w przepisach, ale przyjmuje się że są to takie rzeczy ruchome, które stanowią standardowe wyposażenie mieszkania przeciętnej rodziny, powszechnie dostępne i normalnie używane w typowym gospodarstwie domowym w danym czasie (nie można powiedzieć zatem, że przedmiotem zwykłego urządzenia jest mieszkanie, nieruchomość). Spośród rzeczy ruchomych przedmiotami zwykłego urządzenia są na przykład meble, lodówki, pralki, aparaty radiowe i telewizyjne. Nie będą jednak nimi rzeczy, które w przeciętnym gospodarstwie domowym zwykle nie stanowią wyposażenia takie jak na przykład cenne obrazy i inne dzieła sztuki, czy też cenne meble (antyki).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne