Dzień, od którego wypłacana jest emerytura

Pytanie:

Brat skończy 7 maja 60 lat. Pobierał przez 4 lata rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. 2 lata temu ZUS rentę tą zabrał bo lekarze orzecznicy ZUS ustalili, że nie istnieje już niezdolność do pracy. Jest to nieprawdą bo prywatnie zbadany przez doktora medycyny specjalistę Ortopedę usłyszał, że zdjęcia rentgenowskie kręgosłupa powtarzane co kilka lat wykazują progresję choroby /poważne schorzenie kręgosłupa i dyskopatia w trzech jego odcinkach / Sprawa toczy się teraz już w Sądzie Pracy II instancji /. Ostatnio otrzymał z byłego zakładu pracy dokument, że przepracował w warunkach szkodliwych ponad 15 lat. Ma przepracowane ogółem ponad 30 lat. Czy data złożenia wniosku o emeryturę wcześniejszą ma znaczenie? Nabywa prawo z dniem 7 maja, a np. złoży wniosek 15 maja - to od którego dnia naliczą mu emeryturę?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dzień, od którego wypłacana jest emerytura

Zgodnie z art. 129 ustawy o rentach i emeryturach z FUS, świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.
Zatem, data złożenia wniosku o emeryturę (w przypadku emerytury przyznawanej na wniosek) ma  znaczenie, jeżeli chodzi o termin, od którego będzie wypłacane świadczenie, przy czym z brzmienia przepisu wynika, że termin ten liczy się nie od dnia,  w którym złożono wniosek, lecz od miesiąca w którym wniosek został złożony. Zatem, jeżeli wniosek zostanie złożony w tym samym miesiącu, w którym powstało prawo do świadczenia, to świadczenie to zostanie wypłacone za cały miesiąc, oczywiście uwzględniając dzień powstania uprawnienia. Jeżeli natomiast wniosek zostałby złożony w czerwcu, to świadczenie za maj nie zostałoby wypłacone.
Jednakże, w celu uniknięcia niepotrzebnych konfliktów z organami, najlepiej jest złożyć wniosek jeszcze przed nabyciem prawa do świadczeń lub zaraz po tym dniu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne