Faktura korygująca

Pytanie:

"Nasza spółka z o.o. wystawiła fakturę korygującą tytułem zwrotu zaliczki. Otrzymaliśmy kopię faktury bez podpisu odbiorcy. Na fakturze widnieje tylko data rejestracji wpływu faktury do odbiorcy (pieczątka o treści \"nazwa firmy\" + \"wpłynęło dnia ............ \". Czy taka faktura korygująca jest dokumentem upoważniającym wystawcę do obniżenia podatku należnego, czy należy domagać się mimo wszystko podpisania kopii faktury korygującej?"

Odpowiedź prawnika: Faktura korygująca

Zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów i usług może być dokonane w dowolnej formie. Może być to zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą, w formie listu poleconego, przesyłki zwierającej fakturę korygującą, może być to pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania takiej faktury korygującej, może być to przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej, może to być również fax podpisanej faktury korygującej. Żaden przepis nie stanowi, iż musi to nastąpić w specjalnej formie, np. oryginalne potwierdzenie podpisem faktury korygującej przez nabywcę.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika