Wystawienie faktury korygującej

Pytanie:

Po wykonaniu robót budowlanych zakończonych protokółem odbioru i fakturą (ze strony wykonawcy) nie można odzyskać należności. Teoretycznie nie spełniono warunków umowy gdyż nie było wg niej dostarczonej na żądanie wykonawcy gwarancji bankowe inwestora. Czy można na tej podstawie zerwać umowę i wystawić fakturę korektę prawdopodobnie bez podpisu odbiorcy-inwestora? Czy ta faktura będzie skuteczna na gruncie ustawy o VAT? W wypadku skuteczności faktury korygującej, roboty budowlane wykonane przez wykonawcę będą zafakturowane na inwestora zastępczego. Tylko jak wygląda sprawa korekty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niestety, w omawianej kwestii dokonanie korekty faktury nie jest dopuszczalne. Z treści pytania wynika, iż roboty budowlane zostały wykonane. W związku z tym należy przypomnieć, iż obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi (por. art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy VAT). Z przepisu tego wynika, iż z punktu widzenia powstania obowiązku podatkowego nie mają znaczenia postanowienia umowy czy fakt nieotrzymania zapłaty (jeśli nie nastąpiła ona w ciągu 30 dni licząc od dnia wykonania usługi). Z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) wynika, iż faktury korygujące mogą być wystawiane w następujących przypadkach: - udzielenia rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej rabatu, - zwrotu towaru lub zwrotu kwoty nienależnej, - zwrotu zaliczki, przedpłaty, zadatku lub raty podlegające, - podwyższenia ceny, - stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W opisanym stanie faktycznym żadna z powyższych sytuacji nie ma miejsca, w związku z czym nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej. Przepisy ustawy VAT nie przewidują tzw. „ulgi za złe długi” (ulgę taką przewiduje przygotowywana nowelizacja ustawy VAT, która znajduje się aktualnie w Sejmie), a w konsekwencji w przypadku wykonania usługi nie ma możliwości dokonania korekty faktury z tego tylko powodu, że należność nie została uregulowana czy strona nie usługobiorca nie wywiązał się z postanowień umownych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY