Faktura pro forma po wykonaniu usługi

Pytanie:

Kiedy w obrocie krajowym wystawiamy faktury pro forma? Czy po wykonaniu usługi mogę najpierw wystawić fakturę pro forma, a po wpłynięciu zapłaty wystawić fakturę VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Faktura pro forma po wykonaniu usługi

Przepisy prawa nie znają pojęcia faktury pro forma. Pojęcie to funkcjonuje jednak w praktyce i oznacza swego rodzaju „przedfakturę”. Istotą faktury pro forma jest funkcja informacyjna, nie dokumentuje ona natomiast dokonania żadnej czynności. Jednocześnie nie stanowi ona dokumentu księgowego w rozumieniu VAT - nie może być ona podstawą dokonywania zapisów księgowych. Reasumując - wystawianie faktur pro forma nie jest uregulowane przepisami prawnymi oraz nie wywołuje w zasadzie żadnych szczególnych skutków prawnych. Odnośnie pytania czy po wykonaniu usługi możliwe jest wystawienie faktury pro forma, a następnie po wpłynięciu zapłaty wystawienie faktury VAT wskazać należy, że jest to niedopuszczalne. Przepisy jednoznacznie określają terminy wystawiania faktur VAT, w żadnym razie wystawienie faktury pro forma nie czyni zadość obowiązkowi wystawienia faktury VAT (w szczególności, z punktu widzenia obowiązku wystawienia faktury nie ma znaczenia czy uregulowana została zapłata). Wystawienie faktury pro forma zamiast faktury VAT jest równoznaczne z niedopełnieniem obowiązku wystawienia faktury VAT co może się wiązać z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej skarbowej (por. art. 62 Kodeksu karnego skarbowego).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne