Finansowanie podatku z ZFŚS

Pytanie:

Jaka jest podstawa zakazująca finansowanie podatku dochodowego od świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Kto to sprawdza, PIP? Jakie mogą być konsekwencje finansowania z ZFŚS?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Finansowanie podatku z ZFŚS

Nie ma przepisu wprost zakazującego finansowanie podatku dochodowego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Moim zdaniem brak takiej możliwości jest konsekwencją brzmienia art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, który definiuje działalność socjalną jako usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Finansowanie podatku dochodowego nie mieści się w pojęciu działalności socjalnej, a tym samym jego finansowanie ze środków ZFSŚ nie wydaje się być możliwe.

Jednocześnie proszę zauważyć, że nawet gdyby przyznać możliwość finansowania podatku dochodowego ze środków ZFSŚ fakt ten oznaczałby powstanie dodatkowego przychodu u pracownika (w wysokości sfinansowanego podatku), który również podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jeśli chodzi o podmioty, które mogą kontrolować dysponowanie środkami ZFSŚ to są nimi inspektorzy pracy działający na podstawie przepisów o Państwowej Inspekcji Pracy. Za naruszanie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych grozi (pracodawcy bądź osobie odpowiedzialnej, w imieniu pracodawcy, za wykonanie przepisów ustawy) kara grzywny (por. art. 12a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: