Firma osoby fizycznej a nazwa przedsiębiorstwa

Pytanie:

Czym różni się firma osoby fizycznej od nazwy przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 551 pkt. 1 Kodeksu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Firma osoby fizycznej a nazwa przedsiębiorstwa

Konieczne jest rozróżnienie pomiędzy firmą osoby fizycznej oraz nazwą przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 551 pkt 1 k.c. Rozróżnienie to jest o tyle istotne, iż firma osoby fizycznej nie stanowi składnika przedsiębiorstwa a nazwa przedsiębiorstwa już tak. Wyliczenie składników przedsiębiorstwa obejmuje na pierwszym miejscu jego nazwę.
Nazwą jest takie oznaczenie słowne, które indywidualizuje co do tożsamości konkretne przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części, odróżniając je od innych przedsiębiorstw.
Natomiast firma jest oznaczeniem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub prawną (art. 434 i 435 k.c.). Nazwa indywidualizująca przedsiębiorstwo osoby prawnej (art.
Porady prawne
435 § 1) albo jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 § 1 w zw. z art. 431 k.c.), może mieć takie samo brzmienie jak firma; natomiast firma osoby fizycznej będąca jej imieniem i nazwiskiem może być nazwą przedsiębiorstwa tylko wtedy, gdy oprócz imienia i nazwiska przedsiębiorcy obejmuje także określenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (art. 434).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne