Firma osoby fizycznej a nazwa przedsiębiorstwa

Pytanie:

Czym różni się firma osoby fizycznej od nazwy przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 551 pkt. 1 Kodeksu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.1.2012

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Firma osoby fizycznej a nazwa przedsiębiorstwa

Konieczne jest rozróżnienie pomiędzy firmą osoby fizycznej oraz nazwą przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 551 pkt 1 k.c. Rozróżnienie to jest o tyle istotne, iż firma osoby fizycznej nie stanowi składnika przedsiębiorstwa a nazwa przedsiębiorstwa już tak. Wyliczenie składników przedsiębiorstwa obejmuje na pierwszym miejscu jego nazwę.
Nazwą jest takie oznaczenie słowne, które indywidualizuje co do tożsamości konkretne przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części, odróżniając je od innych przedsiębiorstw.
Natomiast firma jest oznaczeniem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub prawną (art. 434 i 435 k.c.). Nazwa indywidualizująca przedsiębiorstwo osoby prawnej (art.
Porady prawne
435 § 1) albo jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 § 1 w zw. z art. 431 k.c.), może mieć takie samo brzmienie jak firma; natomiast firma osoby fizycznej będąca jej imieniem i nazwiskiem może być nazwą przedsiębiorstwa tylko wtedy, gdy oprócz imienia i nazwiska przedsiębiorcy obejmuje także określenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (art. 434).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zwolnienie z podatku od dziedziczonego przedsiębiorstwa

Zwolnienie z podatku od dziedziczonego przedsiębiorstwa

25 listopada 2018 r. zacznie obowiązywać nowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Dotyczy ono nabycia własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego. Kto skorzysta ze zwolnienia z podatku zwolnienie z podatku, spadkobierca, (...)

Zarząd sukcesyjny po 2 latach

Zarząd sukcesyjny po 2 latach

2 lata ustawy o zarządzie sukcesyjnym – blisko 2 tys. działających zarządców sukcesyjnych 19,1 tys. powołanych zarządców sukcesyjnych, z czego 1914 prowadzi obecnie przedsiębiorstwa. Zdecydowaną większość stanowią przypadki, w których przedsiębiorcy sami ustanawiają (...)

Firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy

Firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy

  Co to jest firma? Firma to nazwa przedsiębiorcy, pod którą prowadzi on działalność gospodarczą lub zawodową. Kodeks cywilny definiuje pojęcie przedsiębiorcy jako osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę orga firma, nazwa, przedsiębiorstwo, przekształcenie

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwą spółki handlowej jest tzw. firma. Jest ona oznaczeniem przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką spółkę. Spółka może pozywać i być pozywaną pod firmą. Poza tym firma nie może zostać zbyta bez przedsiębiorstwa. W praktyce można wyróżnić kilka zasad tworzenia (...)

Wsparcie dla samozatrudnionych w ramach tarczy antykryzysowej

Wsparcie dla samozatrudnionych w ramach tarczy antykryzysowej

Ustawa z pakietu tarczy antykryzysowej przewiduje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzania działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniki pandemii koronawirusa. ##baner## Kto może skorzystać z jakiego wsparcia? dofinansowanie, tarcza antykryzysowa, (...)

Jak zgłosić zarządcę sukcesyjnego w CEIDG?

Jak zgłosić zarządcę sukcesyjnego w CEIDG?

Jesteś przedsiębiorcą? Jeśli chcesz, aby firma zachowała ciągłość działania po twojej śmierci, wybierz zarządcę sukcesyjnego. Musisz wpisać go do CEIDG. Możesz to zrobić online – zobacz, jakie to proste. ##baner## Krok 1: Zaloguj się na  zarządca sukcesyjny, CEIDG, sukcesja (...)

Fundusze unijne dla firm

Fundusze unijne dla firm

Skąd i dla kogo? Fundusze zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych województw. Największy wachlarz wsparcia masz do wyboru, gdy Twoja firma należy do se Fundusze europejskie, (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

PIT 2013. Kogo firma wyręczy w rozliczeniu PIT?

PIT 2013. Kogo firma wyręczy w rozliczeniu PIT?

Mija termin dla pracowników, którzy nie chcą rozliczać podatków samodzielnie. Wystarczy złożyć oświadczenie. Obowiązek rozliczenia zarobków spoczywa na każdym, kto osiągnął dochód. Nie oznacza to jednak, że sami musimy przedzierać się przez formularze (...)

VAT 2014r. Vat od samochodów z kratką

VAT 2014r. Vat od samochodów z kratką

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zawieszone dotychczas przepisy dotyczące odliczania podatku VAT  od samochodów oraz paliwa wykorzystywanego do napędu tych samochodów. Co do zasady przy nabyciu samochodów osobowych, jak również innych pojazdów (...)

Firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy

Firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy

  Co to jest firma? Firma to nazwa przedsiębiorcy, pod którą prowadzi on działalność gospodarczą lub zawodową. Kodeks cywilny definiuje pojęcie przedsiębiorcy jako osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę orga firma, nazwa, przedsiębiorstwo, przekształcenie

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwą spółki handlowej jest tzw. firma. Jest ona oznaczeniem przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką spółkę. Spółka może pozywać i być pozywaną pod firmą. Poza tym firma nie może zostać zbyta bez przedsiębiorstwa. W praktyce można wyróżnić kilka zasad tworzenia (...)

Wsparcie dla samozatrudnionych w ramach tarczy antykryzysowej

Wsparcie dla samozatrudnionych w ramach tarczy antykryzysowej

Ustawa z pakietu tarczy antykryzysowej przewiduje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzania działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniki pandemii koronawirusa. ##baner## Kto może skorzystać z jakiego wsparcia? dofinansowanie, tarcza antykryzysowa, (...)

Jak zgłosić zarządcę sukcesyjnego w CEIDG?

Jak zgłosić zarządcę sukcesyjnego w CEIDG?

Jesteś przedsiębiorcą? Jeśli chcesz, aby firma zachowała ciągłość działania po twojej śmierci, wybierz zarządcę sukcesyjnego. Musisz wpisać go do CEIDG. Możesz to zrobić online – zobacz, jakie to proste. ##baner## Krok 1: Zaloguj się na  zarządca sukcesyjny, CEIDG, sukcesja (...)

Fundusze unijne dla firm

Fundusze unijne dla firm

Skąd i dla kogo? Fundusze zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych województw. Największy wachlarz wsparcia masz do wyboru, gdy Twoja firma należy do se Fundusze europejskie, (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

PIT 2013. Kogo firma wyręczy w rozliczeniu PIT?

PIT 2013. Kogo firma wyręczy w rozliczeniu PIT?

Mija termin dla pracowników, którzy nie chcą rozliczać podatków samodzielnie. Wystarczy złożyć oświadczenie. Obowiązek rozliczenia zarobków spoczywa na każdym, kto osiągnął dochód. Nie oznacza to jednak, że sami musimy przedzierać się przez formularze (...)

VAT 2014r. Vat od samochodów z kratką

VAT 2014r. Vat od samochodów z kratką

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zawieszone dotychczas przepisy dotyczące odliczania podatku VAT  od samochodów oraz paliwa wykorzystywanego do napędu tych samochodów. Co do zasady przy nabyciu samochodów osobowych, jak również innych pojazdów (...)

Faktoring - narzędzie służące do poprawy płynności finansowej firmy

Faktoring - narzędzie służące do poprawy płynności finansowej firmy

W polskiej praktyce gospodarczej coraz częściej spotykamy się z narzędziami służącymi poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw. Są one szczególnie pożądane z uwagi na występujące problemy w terminowym regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów. Jednym z tych narzędzi (...)

Praca zdalna - o czym warto pamiętać?

Praca zdalna - o czym warto pamiętać?

W specustawie znalazło się kilka zapisów ważnych dla przedsiębiorców, ale też pracowników. Jednym z takich zapisów jest możliwość polecenia pracownikowi wykonania tzw. pracy zdalnej. Wyjaśniamy, o co chodzi dokładnie. ##baner## W jakiej formie prac praca zdalna, (...)

Podszywanie się pod innego przedsiębiorcę zabronione!

Podszywanie się pod innego przedsiębiorcę zabronione!

  Obowiązek odpowiedniego oznaczania przedsiębiorstwa Zgodnie z art. 20 ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opak konkurencja, czyn nieuczciwej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zmiana właściciela firmy-działalność gospodarcza

Zmiana właściciela firmy-działalność gospodarcza

Jestem właścicielem sklepu z komputerami prowadzonego w oparciu o działalność gospodarczą. Tytuł prawny do lokalu to umowa najmu. Ze zmianą właściciela najmu poradzę sobie, jednak jak zmienić właściciela firmy? Chcemy, aby firma nosiła tą samą nazwę. Obaj mieszkamy w Warszawie, podlegamy (...)

Używanie nazwy skróconej na fakturze

Używanie nazwy skróconej na fakturze

Czy jednoosobowa firma może używać na fakturach nazwy skróconej, zgłoszonej jako skrócona do Urzędu Skarbowego bez imienia i nazwiska właściciela np. "Sklep X" zamiast pełnej nazwy "Sklep X Jan Kowalski"? Naszym zdaniem użycie na fakturze nazwy skróconej osoby fizycznej, zgłoszonej dla potrzeb (...)

Słowo instytut w nazwie przedsiębiorstwa

Słowo instytut w nazwie przedsiębiorstwa

Czy nazwa INSTYTUT jest formalnie zastrzeżona dla określonego typu podmiotów, czy można tak nazwać każdą firmę, nawet spółkę cywilną? Użycie słowa "Instytut" w oznaczeniu firmy nie jest zakazane w sposób podobny, w jaki jest zakazane użycie np. słowa "bank" dla przedsiębiorstwa (...)

Oznaczenie przedsiębiorstwa

Oznaczenie przedsiębiorstwa

Czy można nazwać firmę używając nazwiska znanej osoby, np. Picasso? Czy można użyć w nazwie firmy nazwy miasta, ale takiego, z którym się nie ma nic wspólnego? Nazwa przedsiębiorcy, czyli jego firma, musi być prawdziwa, musi się wyrózniać od innych firm, a także nie może potencjalnych (...)

Prawidłowe oznaczenie przedsiębiorcy

Prawidłowe oznaczenie przedsiębiorcy

Pytanie odnosi się do faktury wystawionej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Jakie dane powinny widnieć na fakturze wystawionej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą? Czy jest możliwość uniknięcia zamieszczenia na pieczątce imienia i nazwiska (...)