Forma umowy spółki cywilnej

Pytanie:

Czy aneks do umowy spółki cywilnej, zawierający postanowienie o przyjęciu dodatkowych wspólników do społki, który został podpisany kilka miesięcy temu i nigdzie nie zarejestrowany (ani w Urzedzie Miasta ani w Urzedzie skarbowym) obowiązuje czy też można go wypowiedzieć będąc jednym z członków spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Forma umowy spółki cywilnej

Przystąpienie nowego wspólnika (wspólników) do spółki cywilnej jest możliwe tylko poprzez zmianę pierwotnej umowy spółki (aneks do umowy będzie więc w rzeczywistości zmianą samej umowy). Zmiana umowy spółki, podobnie jak sama umowa spółki cywilnej powinna zostać zawarta w na piśmie. Dopuszczalne jest także zawarcie jej w formie ustnej, ale trzeba się wówczas liczyć z tym, że w razie powstania kwestii spornych mogą być trudności z udowodnieniem kiedy i kto zawarł umowę. Przystąpienie nowych wspólników do spółki będzie więc skuteczne już z chwilą sporządzenia samej zmiany umowy spółki (od tego momentu będzie ona obowiązywać). O zmianach takiej umowy przedsiębiorca (wspólnik spółki cywilnej, a nie sama spółka) będzie zobowiązany zawiadomić sąd rejestrowy oraz złożyć do akt rejestrowych tekst jednolity tej umowy. Wypowiedzenie aneksu (zmiany do umowy spółki cywilnej) będzie stanowiło kolejną zmianę umowy spółki.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne